Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunoji akademija išsirinko naująją pirmininkę

2022 10 27

2022 m. spalio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) pirmininke tapo LMAJA narė dr. Ieva Plikusienė, kuri darbus pradės ateinančių metų pradžioje.

Pagal LMAJA nuostatus nariai susirinkime vienai ne ilgesnei kaip dvejų metų kadencijai renka pirmininką (-ę) iš LMAJA narių. Dabartinio LMAJA pirmininko dr. Vaido Palinausko kadencija eina į pabaigą, todėl 2022 m. spalio d. 18–23 d. vyko nuotolinis balsavimas, kurio metu buvo išrinkta naujoji Jaunosios akademijos pirmininkė.

Naujoji LMAJA pirmininkė dr. Ieva Plikusienė dirba Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institute nuo 2010 m. ir dėsto fizikinę chemiją. Šiuo metu čia ji dirba docente ir vyriausiąja mokslo darbuotoja. 2014 m. I. Plikusienė apgynė disertaciją „Daugiasluoksnių nanodarinių biojutikliams spektroskopinė elipsometrija“. 2020–2022 m. ji Chemijos ir geomokslų fakultete vykdo podoktorantūros stažuotę „Biologiškai aktyvių medžiagų nustatymas plazmoniniais sužadinimais sustiprintos spektrinės elipsometrijos metodu“. Vadovauja studentų baigiamųjų darbų ir disertacijų rengimui, yra disertacijų gynimo komisijų narė. Stažavosi Namiūro universitete (Belgija), Membranų institute (Monpeljė), Sorbonos universitete (Prancūzija), Latvijos universitete. Su šiais mokslo centrais aktyviai bendradarbiauja iki šiol.

Dr. I. Plikusienės mokslinių tyrimų kryptis apima paviršinių elektromagnetinių ir akustinių bangų taikymą įvairių nanostruktūrų savybių tyrimams. Šiam tikslui naudojami du pažangūs tyrimo metodai – spektrinė elipsometrija ir kvarco kristalo mikrogravimetrija su disipacija, kurie pritaikomi kuriant jautrius, žymėjimo nereikalaujančius ir gebančius įvertinti biomolekulių sąveikas realiuoju laiku optinius ir optinius-pjezoelektrinius biologinius jutiklius.

Jos moksliniai darbai yra plačiai žinomi tarptautinei mokslo visuomenei. Mokslininkė yra 31 publikacijos bendraautorė, h indeksas pagal „Clarivate Web of Science“ duomenų bazę yra 17, paskelbtos mokslinės publikacijos cituotos daugiau nei 700 kartų, iš kurių 93 proc. sudaro ne jos citavimai. Dr. I. Plikusienė skaito kviestinius pranešimus tarptautinėse konferencijose ir moksliniuose seminaruose, dalyvauja aukšto lygio moksliniuose projektuose, turi vadovavimo moksliniams projektams patirties, taip pat yra tarptautinių programų ekspertė, mokslo leidinių recenzentė. Aktyviai skatina jaunimą domėtis chemijos mokslo kryptimi, populiarina ją ir viešojoje erdvėje, bendradarbiauja su UNESCO asocijuotų mokyklų tinklu. 2021 m. dr. I. Plikusienei už spektrinės elipsometrijos taikymą SARS-CoV-2 baltymų ir specifinių antikūnų sąveikoms tirti skirtas prestižinis jaunųjų talentų apdovanojimas, pagal „L’Oréal“–UNESCO įgyvendinamą programą „Moterims moksle“ (For Women in Science), kuris teikiamas kartu su nacionaline UNESCO komisija ir Lietuvos mokslų akademija. Taip pat už mokslinius laimėjimus šiemet jai skirtas prestižinis tarptautinių kylančių talentų apdovanojimas (2022 L’Oréal–UNESCO International Rising Talent).

LMA Jaunosios akademijos informacija