Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Personalizuotos medicinos perspektyvos

2022 11 08

Lapkričio 3 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Biologijos medicinos ir geomokslų (BMGM) skyrius pakvietė Lietuvos medikus ir personalizuota medicina besidominčius molekulinės biologijos specialistus į mokslinę diskusiją „Personalizuota medicina Lietuvoje – kur esam ir ką daryti?“ Renginį atidaręs ir sveikinimo žodį taręs LMA prezidentas akad. Jūras Banys pažymėjo, kad prieš 3–4 dešimtmečius pagrindinį proveržį moksle vykdė fizikai, o šiais laikais daugiausia atradimų tikimasi iš gyvybės mokslų srities mokslininkų, todėl personalizuota medicina yra viena perspektyviausių krypčių. LMA prezidentas pasveikino akad. Arvydą Janulaitį su garbingu jubiliejumi ir įteikė LMA atminimo medalį.

 

Akad. Arvydą Janulaitį sveikina LMA prezidentas akad. Jūras Banys, dr. Jadvyga Olechnovičienė ir akad. Limas Kupčinskas.

Pagrindinį pranešimą „Biomedicininiai tyrimai personalizuotai medicinai: dabartis ir ateities perspektyvos Lietuvoje“ pristatė moderniosios biotechnologijos pradininkas Lietuvoje, LMA akademikas prof. A. Janulaitis, kuris įkūrė Ateities biomedicinos fondą ir jo tikslams įgyvendinti skyrė 10 mln. eurų. Tokio mokslo fondo mecenavimas – unikalus reiškinys Lietuvos istorijoje. Akademikas pabrėžė, kad personalizuota medicina, paremta žiniomis apie individo molekulinį (genetinį) profilį, suteikia prielaidas taikyti precizinės medicinos principus individualizuotai ligų prevencijai ir gydymui. Šiam naujam personalizuotos medicinos modeliui prognozuojamas išskirtinis vaidmuo keičiant medicininę praktiką, kuri jau dabar kai kurių ligų atveju davė teigiamus rezultatus. Šiam modeliui įgyvendinti pasaulyje skiriamas didelis dėmesys: parengtos nacionalinės personalizuotos medicinos programos, kuriose pabrėžiami fundamentiniai ir biomedicininiai tyrimai, skatinami plataus tarptautinio bendradarbiavimo ir kt.

 

Kalba akad. Virginijus Šikšnys. Šalia – akad. Saulius Klimašauskas.

Būtina ir Lietuvoje telkti gydytojų, molekulinės biologijos specialistų, bioinformatikų, taip pat sveikatos apsaugos organizatorių pastangas vystant šią perspektyvią kryptį ir neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų. Būtina jau dabar rengti genominės medicinos biologus ir gydytojus ruošiantis ateities iššūkiams.

 

Akademikas A. Janulaitis pažymėjo, kad Lietuva galėtų daug labiau nei iki šiol prisidėti prie personalizuotos medicinos tyrimų, tačiau šiuo metu proveržį stabdo tokių tyrimų finansavimo stoka. Ateities biomedicinos fondas padės mokslininkams, taip pat jaunajai kartai, besidominčiai personalizuota medicina, labiau prisidėti prie šios srities tyrimų. Tikėtina, kad tokie tyrimai ne tik paspartins šio naujo gydymo modelio taikymo pažangą Lietuvoje, bet ir sukurs prielaidas vystyti naujas biotechnologijų kryptis. Prof. A. Janulaitis pasidžiaugė, kad pirmajam personalizuotos medicinos mokslo projektų konkursui naujajam fondui buvo pateiktos net 47 paraiškos – tai rodo didelį mokslininkų susidomėjimą ir problemos aktualumą.

 

Renginyje prof. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) kalbėjo apie farmakogenominių tyrimų reikšmę, gydant širdies ligas, tačiau pabrėžė, kad šiems brangiems tyrimams diegti į klinikinę praktiką reikalingi ir sveikatos ekonomikos tyrimai.

 

Iš kairės: akad. Rimantas Jankauskas, akad. Vilmantė Borutaitė, akad. Aurelija Žvirblienė, prof. Vaiva Lesauskaitė ir prof. Elona Juozaitytė.

Apie personalizuotos medicinos svarbą, diagnozuojant ir gydant įvairias patologijas, biologinės medžiagos bankus diskutavo prof. Feliksas Jankevičius (Vilniaus universitetas, VU), prof. Elona Juozaitytė (LSMU), prof. Algirdas Utkus (VU), prof. Sonata Jarmalaitė (Nacionalinis vėžio institutas), prof. Artūras Petronis (VU), akad. Virginijus Šikšnys (VU), akad. Vytautas Sirvydis (LMA), akad. Zenonas Dabkevičius (LMA) ir kiti.

 

 Iš kairės: akad. Arvydas Janulaitis ir akad. Limas Kupčinskas.

Renginį moderavęs BMGM skyriaus pirmininkas akad. Limas Kupčinskas pasiūlė suformuluoti bendrą LMA bei aukštojo mokslo institucijų poziciją dėl personalizuotos medicinos tolesnio vystymo Lietuvoje ir ją pristatyti Vyriausybei.

Akad. Limas Kupčinskas, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA