Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Technologijos – amžina žmonijos palyda ir viltis

2022 11 22

Lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ šalies gimnazistus ir jų mokytojus pakvietė į nuotolinę „Mokslo žinių dieną“. Paskaitą „Technologijos – amžina žmonijos palyda ir viltis“ skaitė akademikas Algirdas Vaclovas Valiulis. Jis klausytojams pasakojo apie tai, kaip nuo pat pradžių priešiškoje aplinkoje egzistavęs žmogus buvo priverstas panaudoti savo protą kovodamas dėl išgyvenimo. Kaip iš supančios gamtos medžiagų žmogus sukūrė pirmuosius paprastus įrankius (titnaginius grandiklius, svaidykles, ietis, peilius, lankus ir strėles su akmeniniais antgaliais), išmoko siūti odinius ir kailinius drabužius, palapines, daryti papuošalus ir kt. Sukurtos technologijos, nors ir vystėsi labai pamažu, itin padidino žmogaus gebą prisitaikyti prie atšiau­rios ar priešiškos aplinkos. Terminas „technologija“, pasak akademiko, reiškia žinių visumą, kuria remiantis galima tikslinga praktinė veikla, transformuojanti išteklius (gamti­nius, intelektinius, žmogiškuosius ir pan.) į reikiamus procesus, produktus ar paslaugas. Technologijų įvairovė yra milžiniška, nes bet kokia tikslinga praktinė veikla gali būti vadinama technologija: sveikos gyvensenos technologija, vaistinio preparato gamybos technologija, bendravimo technologija,  bandelių kepimo technologija ir kita. Technologijos jau tūkstančius metų yra neatsiejamas žmonijos palydovas. Per pastaruosius šimtmečius mokslinės ir technologinės pažangos tempai įvairiose srityse labai skyrėsi. Iliustruodamas konkrečiais pavyzdžiais ir statistiniais duomenimis, pasiektą įvairių technologijų pažangą akad. A. V. Valiulis išdėstė tokiu eiliškumu (mažėjimo tvarka): skaičiavimo sparta, informacijos saugojimo tankis, komunikavimo mastas, energijos gamyba, gyventojų skaičiaus augimas, maisto gamybos intensyvu­mas, žmogaus judėjimo greitis, statinių aukštis, gyvenimo trukmės pokytis (medicinos pasiekimai).

 

Lektorius pabrėžė, kad maždaug tris milijonus metų žmogaus veiklos pokyčių varikliu buvo tik natūrali klimato kaita, o XXI amžiuje tuo varikliu tampa žmogaus veiklos nulemta klimato kaita ir nepaprastai spartus pasaulio gyventojų skaičiaus augimas. Dėl to pasaulyje nuolat auga įtampos dėl mažėjančių gamtinių išteklių ir didė­jančios aplinkos taršos. Jau nuo seniausių laikų atskirti, kada technologija neša gėrį, o kada su ja atkeliauja ir blogis, iš anksto buvo neįmanoma, šis dvilypumas niekur nedingo ir šiandien. Ateinančioms kartoms teks spręsti, kaip gyventi ir išgyventi taip besikeičiančiame pasaulyje, o tai pasiekti be naujų technologijų bus neįmanoma.

 

Paskaitos klausėsi puspenkto šimto moksleivių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Grinkiškio, Jiezno, Jonavos, Jurbarko, Kybartų, Prienų, Šilutės ir Viduklės mokyklų.

Parengė akad. Algirdas Vaclovas Valiulis ir LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vyr. specialistė Diana Lekevičienė