Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime išrinkti žemės ūkio mokslų srities LMA Jaunosios akademijos nariai

2022 11 23

Lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) narių visuotinis susirinkimas ir žemės ūkio mokslų srities LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimai. Susirinkime dalyvavo 31 dalyvis, į LMAJA narius kandidatavo aštuoni žemės ūkio mokslų srities kandidatai.

ŽŪMMS pirmininkas akad. Vidmantas Stanys pasveikino visus susirinkusiuosius į ŽŪMMS narių visuotinį susirinkimą ir pasidžiaugė, kad po kelerių metų pertraukos galima gyvai susirinkti išklausyti kandidatų į LMAJA narius pranešimų.

 

ŽŪMMS ekspertų komisijos LMAJA nariams rinkti pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas ir ŽŪMMS vyriaus. koordinatorė Reda Daukšienė.

LMA ŽŪMMS ekspertų komisijos LMAJA nariams rinkti pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas pristatė žemės ūkio mokslų srities kandidatų į LMAJA narius ir esamų LMAJA narių sąrašą, ekspertų komisijos sudėtį ir LMAJA narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kuriuo bus vadovaujamasi renkant kandidatus į LMAJA narius.

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius pasidžiaugė aktyvia ir matoma ŽŪMMS veikla bei aktyviais žemės ūkio mokslų srities jaunaisiais mokslininkais, nes būtent žemės ūkio mokslų srities kandidatų į LMAJA narius yra daugiausia. Palinkėjo visiems kandidatams sėkmės, nenusiminti, jei šiemet nepavyks laimėti rinkimų, o pasidžiaugti, kad jie jau buvo institucijose atrinkti kaip geriausi ir nominuoti į LMAJA narių rinkimus.

 

Kandidatas į LMAJA narius Darius Kavaliauskas pristato savo mokslinę veiklą.

Kandidatai į LMAJA narius – Valda Araminienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, LAMMC), Viktorija Eisinaitė (Kauno technologijos universitetas), Darius Kavaliauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, VDU), Yuliia Kochieru (LAMMC), Kristina Lekavičienė (VDU), Neringa Rasiukevičiūtė (LAMMC), Vytautė Starkutė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) ir Dalia Urbonavičienė (LAMMC) – pristatė savo mokslinę ir visuomeninę veiklą bei numatomą veiklą tapus LMAJA nariais. Kandidatų į LMAJA narius pranešimai buvo labai įdomūs, turiningi ir solidūs. Visų kandidatų vykdomi moksliniai tyrimai aktualūs, rezultatai reikšmingi, publikuojami monografijose ar jų dalyse, moksliniuose straipsniuose ar net patentuoti. Vyko aktyvios ir turiningos diskusijos, į kurias įsitraukė ŽŪMMS nariai ir visi kandidatai į LMAJA narius.

Diskusijos.

Akad. H. Žilinskas, kaip ekspertų komisijos LMAJA nariams rinkti pirmininkas, padėkojo visiems kandidatams už įdomius pranešimus, apibendrino jų pristatytus pranešimus ir mokslinės veiklos pasiekimus.

Akad. V. Stanys pasidžiaugė įdomiais pranešimais ir pabrėžė, kad šis rinkiminis LMAJA narių susirinkimas išskirtinis – pranešimai buvo skaitomi ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.

Akad. Z. Dabkevičius dėkojo jauniesiems mokslininkams už be galo įdomius, brandžius ir tinkamai parengtus pranešimus, džiaugėsi jaunųjų mokslininkų pasiekimais ir akcentavo, jog mokslas eina teisinga kryptimi.

Po pranešimų ir diskusijų vyko uždaras ekspertų komisijos posėdis, kuriame slapto balsavimo metu buvo išrinkti du kandidatai į LMAJA narius. Akad. H. Žilinskas ŽŪMMS visuotinio susirinkimo nariams pristatė išrinktuosius kandidatus ir informavo, kad pagal patvirtintą LMAJA narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, LMA prezidiumui patvirtinus rinkimų rezultatus, laimėję kandidatai taps LMAJA nariais.

 

Akad. V. Stanys pristato skyriaus veiklą.

Vėliau ŽŪMMS pirmininkas akad. V. Stanys pristatė ŽŪMMS veiklą ir aktualijas, aptarė ŽŪMMS 2022 m. veiklos plano vykdymą, pakvietė į suplanuotus artimiausius renginius, pasidžiaugė ir padėkojo ŽŪMMS nariams už aktyvumą organizuojant renginius bei skleidžiant informaciją LMA svetainės skiltyje „Naujienos“.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė Reda Daukšienė
Virginijos Valuckienės nutraukos

GALERIJA