Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Penktasis Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės susitikimas-diskusija

2022 11 28

Lapkričio 9 d. nuotoliniu būdu įvyko penktasis Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės (DVTG) susitikimas-diskusija tema „Dar kartą apie tarpsritinį ir misijomis grįstą mokslą ir studijas“. Jame dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ministrės patarėja mokslo klausimais Rasa Kulvietienė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento patarėja Daina Lukošiūnienė, Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gribauskienė, Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininkas Romas Baronas, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorius Almantas Šerpatauskas, LR Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos darnaus vystymosi švietimo ekspertė Laima Galkutė ir DVTG akademikai. Diskusiją moderavo akad. Jurgis Kazimieras Staniškis.

Diskusijos metu buvo aptartas tarpsritinio ir misijomis grįsto mokslo ir studijų „įteisinimo“ Lietuvoje procesas, problemos ir perspektyvos. Diskusijos pradžioje J. K. Staniškis pristatė naujausius tarptautinius dokumentus, susijusius su šia tema. Priminė susitarimus, pasiektus ketvirtojo DVTG susitikimo metu. Pranešimą apie misijomis grįsto mokslinių tyrimų projektų pirmojo konkurso organizavimą pristatė R. Kulvietienė. Diskusijose kalbėjo D. Lukošiūnienė, A. Gribauskienė, R. Baronas, A. Šerpatauskas, V. Bačkiūtė, L. Galkutė, akademikai Valdas Stanislovas Laurinavičius, Limas Kupčinskas, J. K. Staniškis.

Susitikime paaiškėjo, kad tarpsritinio ir misijomis grįsto mokslo ir studijų „įteisinimo“ Lietuvoje procesas vyksta labai lėtai, išskyrus gal industrinės doktorantūros organizavimo ir mokslo kiekybinio bei kokybinio vertinimo procesus LMT. Procesas kliūva dėl koordinavimo stokos, nesutariama dėl diskusijos objekto – tarpsritinio ir misijomis grįsto mokslo bei studijų – apibrėžimo ir suvokimo, šiuo metu naudojami skirtingi mokslo ir studijų klasifikatoriai ir apskritai nėra šios problemos sprendimo koncepcijos.

Akad. Jurgio Kazimierio Staniškio straipsnį „Ten, kur mokslinis tikslumas susitinka su gyvenimo tikrove“ rasite čia.

LMA informacija