Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Aktualios energetikos problemos: nuo atsinaujinančių energijos šaltinių iki elektromobilių

2022 12 06

Gruodžio 1 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus organizuotas renginys, kuriame aptartos šiuo metu aktualios energetikos problemos. Pranešimus pristatė akad. Jurgis Vilemas ir VILNIUS TECH profesorius Vidas Žuraulis.

Renginio pradžioje akad. J. Vilemas kalbėjo apie kainų šuolį ir aptarė padidėjusį nestabilumą energijos rinkose, ypač itin svarbioje gamtinių dujų rinkoje. Visa tai sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą. Tačiau atkreipė dėmesį, kad didelių energijos kainų šuolių buvo dar iki karo, ir tai susiję su finansinių srautų reakcija į žaliąjį kursą Europos ir viso pasaulio politikoje. Pranešėjas pademonstravo, kad artimiausiais dešimtmečiais itin sparčiai augs vėjo ir saulės energetika. Tam yra techninės prielaidos ir skiriamos didžiulės lėšos. Įspūdingai atrodo gamybos kaštų elektrai, generuojamai vėjo jėgainėse ir ypač fotovoltinėse saulės elektrinėse, mažėjimas. Šie atsinaujinantys energijos šaltiniai jau dabar konkurencingi elektros energijos rinkose. O branduolinėse elektrinėse gaminamos elektros kaina yra daug aukštesnė ir pastaruoju metu auga dėl didėjančių saugumo reikalavimų, tokių elektrinių statybos kaštų ir kitų veiksnių. Branduolinių reaktorių statyba Suomijoje, Prancūzijoje, JAV tęsiasi neįprastai ilgai, iki 17 metų. Branduolines elektrines planuojama statyti Lenkijoje, tačiau daugiausiai reaktorių artimiausią dešimtmetį planuojama paleisti Kinijoje. Nemažai branduolinių reaktorių įvairiose šalyse stato ir planuoja pastatyti Rusija, kuri, beje, tiekia beveik pusę dabar visame pasaulyje sunaudojamo sodrinto urano.

Akad. Jurgis Vilemas.

Pranešimo pabaigoje akademikas J. Vilemas išsamiai aptarė situaciją gamtinių dujų rinkose, pabrėžė JAV išgaunamų skalūninių dujų globalų poveikį sparčiai augančiai suskystintųjų gamtinių dujų apyvartai.

Po šiandienių energijos gavybos problemų aptarimo, antrojoje renginio dalyje buvo kalbėta apie svarbią energijos vartojimo sritį – elektromobilius. Geriau suprasti, ar elektromobiliai išgelbės mūsų Žemę nuo visuotinio atšilimo, renginio dalyviams padėjo VILNIUS TECH profesorius V. Žuraulis, savo pranešime vaizdžiai susiejęs technologinius elektromobilių raidos aspektus su įvairiapusiais elektromobilių ir vidaus degimo varikliais varomų automobilių taršos ir kainos palyginimais. Pranešėjas apžvelgė technologinę elektromobilių evoliuciją nuo hibridinių automobilių link specialiai elektra varomiems automobiliams pritaikytų konstrukcijų iki elektromobilių su ratuose įmontuotais elektros varikliais. Renginio dalyviai sužinojo, kiek svarbu elektromobilių skverbčiai į asmeninių automobilių rinką yra pastaruoju metu sparti elektros energijos kaupiklių technologijų pažanga ir žaliavų šioms technologijoms gavybos geografija.

Pirkti ar nepirkti elektromobilį? Pranešėjas konkrečiais pavyzdžiais pailiustravo platų pasirinkimų spektrą  nuo šiuo metu automobilių gamintojų siūlomų technologiškai pažangiausių, bet dar brangių modelių, iki optimalių modelių, apie kurių pirkimą jau vertėtų pagalvoti eiliniam važinėtojui, parodė, kad gamintojai kartais bando įtikti vartotojui, neturėdami tam reikalingų techninių ir finansinių galimybių.

Pirmas iš dešinės  – VILNIUS TECH prof. Vidas Žuraulis.

Kalbėdamas apie elektromobilių naudą, prof. V. Žuraulis pateikė labai konkrečią ir išsamią informaciją apie visas automobilių taršos komponentes jų gamyboje ir eksploatacijoje bei paaiškino, kodėl elektromobilio, kurio gamyba teršia aplinką labiau nei vidaus degimo varikliais varomų automobilių gamyba, poveikis aplinkai gali ir turi būti mažesnis. Pranešimą profesorius baigė apibendrinimu, kuriame įvardijo svarbiausius uždavinius tobulinant elektromobilius ir jų energijos kaupiklius, plėtojant elektromobilių eksploatacijai reikalingą infrastruktūrą, taikant valstybinę paramą elektromobilių pirkėjams, ir apžvelgė, kaip elektromobiliai skverbiasi į rinkas įvairiose valstybėse. 

Akad. Gintautas Tamulaitis
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA