Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius atsiskaitė už 2022 m. veiklą

2023 01 25

Sausio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų (MFChM) skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas LMA prezidiumui pristatė MFChM skyriaus narių 2022 m. veiklos ataskaitą, kuri sausio 19 d. jau buvo pristatyta ir aptarta MFChM skyriaus narių visuotiniame susirinkime. Skaidrėmis (52) iliustruotoje ataskaitoje pristatyta: skyriaus sudėties pokyčiai, struktūra, organizuoti renginiai, išvažiuojamieji posėdžiai, atliktos ekspertizės, vykdyti projektai, bendrabarbiavimas, tarpinstitucinė veikla, mokslo sklaida, darbas redakcinėse kolegijose ir kt.

Per 2022 metus skyrius organizavo keturis skyriaus narių visuotinius susirinkimus, septynis biuro posėdžius, keturias diskusijas, 16 renginių LMA vardu. Organizuoti ir renginiai kartu su Vilniaus universitetu, Fizinių ir technologijos mokslų centru, LMA skyriumi „Mokslininkų rūmai“.

LMA prezidiumo nariai teigiamai įvertino skyriaus veiklą ir pritarė pateiktai ataskaitai.

Ataskaita pridedama

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus informacija