Naujienos

Skirtos 2022 metų Lietuvos mokslo premijos

2023 01 31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 30 (TAR, 2022–00498) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2022 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 748 (TAR, 2022–15324) „Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ bei remiantis 2023 m. sausio 31 d. Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdžio slapto balsavimo rezultatais, skirtos 2022 m. Lietuvos mokslo premijos.

Humanitarinių mokslų srityje premiją pelnė Rita Šerpytytė už darbų ciklą „Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2007–2021)“ (pateikė Vilniaus universitetas). Socialinių mokslų srityje įvertinta Danutė Gailienė už darbų ciklą „Istorinių traumų ir socialinių transformacijų Lietuvoje psichologiniai padariniai (2007–2021)“ (pateikė Vilniaus universitetas).

Gamtos mokslų srities laureatais tapo Linas Mažutis už darbų ciklą „Mikroskysčių technologijos pavienių ląstelių ir biomolekulių tyrimuose (2007–2021)“ (pateikė Vilniaus universitetas) bei Konstantinas Pileckas už darbų ciklą „Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai (2007–2021)“ (pateikė Vilniaus universitetas).

Medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų srityse skirta viena premija. Ja įvertinti Virginijus Feiza ir Dalia Feizienė už darbų ciklą „Žemės ūkio paskirties dirvožemių tvarus valdymas: mokslinė ir taikomoji plėtra (2007–2021)“ (pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).

Technologijos mokslų srityje premiją pelnė Saulius Grigalevičius už darbų ciklą „Naujos struktūros elektroaktyvūs dariniai optoelektronikos technologijoms (2007–2021)“ (pateikė Kauno technologijos universitetas).

Lietuvos mokslo premija yra lygi 780 bazinių socialinių išmokų dydžių (38 220 eurų).

Lietuvos mokslų akademijos informacija