Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui Sigitui Podėnui – 60

2023 02 10

Vasario 10 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui Sigitui Podėnui sukanka 60 metų.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražios šventės proga.

Didžiuojamės Jūsų nepaprastai kūrybinga ir vaisinga moksline veikla bei pasiektais rezultatais. Dėkojame už Jūsų aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje ir iš širdies linkime Jums, gerbiamasis Akademike, ilgiausių metų, neblėstančios energijos, stiprios sveikatos, gyvenimo pilnatvės bei kūrybinės sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Limas Kupčinskas

     Akad. Sigitas Podėnas gimė Biržuose. 1986 m. baigė Vilniaus universitetą (VU) ir įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę. Baigęs universitetą, liko jame dirbti. 1992–1995 m. studijavo Nešatelio universiteto (Šveicarija) doktorantūroje. 1998–2004 m. buvo VU docentas, nuo 2004 m. yra šio universiteto profesorius. Nuo 2007 m. – Ekologijos instituto (Gamtos tyrimų centras) vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2010–2013 m. – Ekologijos instituto vadovas. Nuo 2020  m. – Gamtos tyrimų centro direktorius.

Profesoriaus S. Podėno mokslinių interesų sritys yra susijusios su biologinės įvairovės tyrimais. Akademikas ypač daug dėmesio skiria antšeimės Tipuloidea būrio Diptera filogenijai ir integruotai sistematikai, naudodamas suaugėlių ir preimaginalinių stadijų morfologinius ir genetinius (mt COI) požymius. S. Podėno tyrimai susiję su taksonominiais, faunistiniais ir biogeografiniais klausimais Vakarų ir Rytų Palearktikoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje. Jis aktyviai vykdo paleontologinius antšeimės Tipuloidea tyrimus, kurių objektas – Baltijos, Meksikos, Mianmaro (Birmos), Dominikos, Jordanijos ir Libano gintarai. Pastaruoju metu vykdo klimato kaitos ir antropogeninio poveikio biologinei įvairovei tyrimus. Akademikas yra daugiau kaip 200 naujų mokslui rūšių autorius. Pirmasis aprašė antšeimės Tipuloidea fosilines rūšis, rastas Mianmaro (Birmos), Meksikos, Jordanijos ir Libano gintaruose.

Akad. S. Podėnas yra daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautoris. Aktyviai bendradarbiauja su JAV, Pietų Korėjos, Nyderlandų, Šveicarijos, Japonijos, Kinijos ir kitų užsienio šalių mokslininkais. Dalyvauja ir vadovauja nacionaliniams bei tarptautiniams mokslinių tyrimų projektams.

Akademikas yra aktyvus pedagogas, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas, vadovaujantis baigiamiesiems studentų darbams. Penkių daktaro disertacijų vadovas, nuolatinis daktaro disertacijų gynimo komitetų narys ir vadovas.

Akad. S. Podėnas taip pat aktyviai dalyvauja plačiosios visuomenės švietime, populiarindamas savo mokslinių interesų sritis.

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius