Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunosios akademikės vykdys tarptautinius projektus

2023 02 20

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus jaunosios akademikės dr. Rita Armonienė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir dr. Monika Toleikienė vykdys tarptautinius projektus. Mokslininkės dirba ir tyrimus atlieka Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC).

 

 Dr. Neringa Rasiukevičiūtė, dr. Monika Toleikienė ir dr. Rita Armonienė. Nuotrauka Gintarės Naujokienės.

Dr. R. Armonienė koordinuos net tris tarptautinius projektus LAMMC Žemdirbystės institute. Programos „Horizon Europe“ projekto „Pupinių augalų selekcija tvarumo didinimui Europoje“ (angl. Breeding European Legumes for Increased Sustainability, BELIS) tikslas yra padidinti ES valstybių narių ir šios programos asocijuotų valstybių pupinių augalų auginimo pramonės konkurencingumą, gerinant selekcijos metodikas ir sektoriaus valdymo struktūrą. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamas septynioms pupinių žolių ir septynioms pupinių javų rūšims, šiuo metu auginamoms galvijų pašarui, žmonių maistui ar ekosistemų paslaugoms. Pagrindiniai projekto uždaviniai – sukurti įrankius ir metodikas rentabilioms selekcinėms programoms; palengvinti ekonominę ir norminę aplinką (veislių registravimas, veislių rekomendacijos ir verslo modeliai); įgyvendinti veiksmingą, ambicingą ir ilgalaikį inovacijų perdavimą per BELIS platformą, apimant selekcininkų ir suinteresuotų mokslo, sėklų daugintojų, maisto ir pašarų pramonės šakų grupių tinklą. Projekto lyderis – Prancūzijos nacionalinis žemės ūkio, maisto ir aplinkos tyrimų institutas (INRAE), iš viso projekte dalyvauja 34 mokslo institucijos ir privačios selekcijos bendrovės, vykdymo trukmė: 2023–2027 m.

Kitas Švedijos instituto finansuojamas dr. R. Armonienės projektas – „Technologijų perdavimo paketas kviečių selekcijai Ukrainoje paspartinti ir tobulinti“ (Portfolio of technology transfer for acceleration and improvement of wheat breeding activities in Ukraine) – skirtas Ukrainos akademinei bendruomenei paremti. Projekto pagrindinis tikslas – pagilinti Ukrainos mokslininkų žinias apie naujausias kviečių selekcijoje taikomas metodikas ir technologijas, galinčias pagreitinti kviečių veislių kūrimo procesą, kuris bus itin svarbus Ukrainos ekonomikai pasibaigus karui. Projektas taip pat suteiks pagrindą rengti mokslinių projektų paraiškas, siekiant sustiprinti kviečių selekcijos programą Ukrainoje. Projekto metu mokslininkams ir selekcininkams iš Ukrainos bus vykdomi mokymai Švedijos žemės ūkio mokslų universitete ir LAMMC, rengiami susitikimai, seminarai, konferencijos. Projekto lyderis: Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (SLU, Švedija); partneriai: LAMMC (Lietuva), žemės ūkio kooperatyvas „Lantmännen“ (Švedija), Nacionalinio sėklų ir veislių tyrimų centro Augalų selekcijos ir genetikos institutas (PBGI–NCSCI, Ukraina). Projekto vykdymo trukmė: 2022 m. gruodžio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d.

Visos trys jaunosios akademikės koordinuos „NordForsk“ projektus. „NordForsk“ yra Šiaurės Ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija, skatinanti bendrus Šiaurės šalių mokslinius tyrimus ir mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklas.

Dr. R. Armonienė koordinuos trejų metų trukmės „NordForsk“ projektą „Pasėlių našumo stebėsenos praplėtimas susiejant satelitą ir laukų biožymeklius“ (Upscaling crop performance monitoring by linking satellite and field biosignatures, UPSCALE). Projekto tikslas yra sumažinti atotrūkį tarp skirtingų augalų fenotipavimo sistemų: palydovo, proksimalaus augalų fenotipavimo lauko sąlygomis, panaudojant bepilotes skraidykles ir automatizuotas fenotipavimo platformas kontroliuojamomis sąlygomis bei susieti gautus rezultatus su augalų fiziologija, pasėlių sveikata ir produkcija. Projekto lyderis – Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, partneriai: LAMMC, Lundo universitetas Švedijoje, Helsinkio universitetas Suomijoje, Norvegijos Arkties universitetas. Daugiau informacijos: https://www.nordforsk.org/projects/upscaling-crop-performance-monitoring-linking-satellite-and-field-biosignatures.

Dr. N. Rasiukevičiūtė koordinuos tarptautinį „NordForsk“ programos „Tvaraus žemės ūkio ir klimato kaitos“ trejų metų trukmės (2023-03-31 – 2026-02-27) projektą „Tvari ir inovatyvi Šiaurės–Baltijos šalių sodininkystė“ (Innovative sustainable Nordic-Baltic horticulture, InNoBaHort). Projekto dalis bus įgyvendinama LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute. Kartu su kolegomis dr. N. Rasiukevičiūtė atliks tyrimus siekiant sumažinti naudojamų mineralinių trąšų ir cheminių pesticidų kiekį, atrinkti augalų veisles, pasižyminčias dideliu atsparumu aktualioms ligoms. Projekto lyderis – Estijos gyvybės mokslų universitetas, partneriai: Norvegijos bioekonomikos tyrimų institutas, Suomijos gamtos išteklių institutas, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas ir Suomijos žemės ūkio konsultavimo asociacija. Daugiau apie projektą: Innovative sustainable Nordic-Baltic horticulture | NordForsk.

Dr. M. Toleikienė taip pat koordinuos „NordForsk“ projekto „Klimato požiūriu sumanus atsparumas per augalininkystės sistemų įvairinimą – atspirties taškų nustatymas Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkyje“ (Climate-smart resilience through diversified cropping systems – Identifying springboards in Nordic and Baltic agriculture, AgroMixNorth) dalį. Projekto tikslas – pagerinti mūsų supratimą apie pasėlių įvairinimo (tiek tarprūšinio, tiek vidurūšinio) poveikį dirvožemio funkcionavimui ir maisto kokybei bei įvertinti galimą sinergiją tarp specifinių žemės ūkio valdymo sistemų. Dėmesys bus skiriamas sistemoms, kurios apima javų kultūrų (vasarinių miežių ir avižų) tarprūšinės įvairovės didinimą su pupiniais augalais (pvz., dobilais, žirniais, pupomis), tarpiniais pasėliais ir be jų. Projektu „AgroMixNorth“ siekiama (i) skatinti bendrą interesų tinklą, daugiausia dėmesio skiriant klimatui pažangių ir atsparių žemės ūkio valdymo sistemų kūrimui Šiaurės Europoje; ii) daryti poveikį politikai ir formuoti politines diskusijas, atsižvelgiant į naujas valdymo priemones, skirtas užtikrinti ateities maisto tiekimą ir sušvelninti klimato kaitą, ir iii) gerinti žinias apie platesnį politikos kontekstą, teikiant švietimo ir mokymosi galimybes jauniesiems mokslininkams ir tiems, kurie yra susiję su žemės ūkio pramone.

LMA Jaunosios akademijos informacija