Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Cheminės taršos poveikio vertinimo perspektyvos Baltijos jūros biologinei įvairovei išsaugoti

2023 02 20

Vasario 14–15 d. vyko mokslininkų iš Suomijos (prof. Kari Lehtonen, dr. Raisa Turja), Švedijos (prof. Joachim Sturve, prof. Elena Gorokhova, prof. Brita Sundelin, dr. Gastón Alurralde), Lenkijos (prof. Ksenia Pazdro), Estijos (dr. Ivan Kuprijanov, dr. Natalja Kolesova), Latvijos (dr. Ieva Barda, dr. Evita Strode) ir Lietuvos (dr. Milda Stankevičiūtė, dr. Tomas Makaras, dr. Gintarė Sauliutė, dr. Roberta Valskienė, dr. Janina Pažusienė) susitikimas, kurį sveikinimo žodžiu pradėjo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrasis narys ir Gamtos tyrimų centro direktorius prof. Sigitas Podėnas.

Susitikimo dalyviai aptarė projekto „New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea – Detect2Protect (D2P)“ (liet. Nauji cheminės taršos poveikio nustatymo metodai, siekiant apsaugoti Baltijos jūros biologinę įvairovę) vykdymo eigą, detales bei tolesnį šalių partnerių bendradarbiavimą, kuris prisidėtų prie Baltijos jūros biologinės įvairovės išsaugojimo. Organizatoriai – Gamtos tyrimų centras ir LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius.

Cheminė tarša yra viena pagrindinių grėsmių Baltijos jūros aplinkai, neigiamai veikianti biotą ir ekologines funkcijas bei kelianti grėsmę biologinei įvairovei. Norint pasiekti gerą Baltijos jūros aplinkos būklę, Vandens pagrindų ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvos turėtų remtis ekologiniu ir cheminiu vertinimu. Tačiau esminis ryšys tarp cheminio vertinimo, grindžiamo teršalų koncentracijomis, ir ekologinio vertinimo, pagrįsto bendrijų būkle, yra teršalų biologinio poveikio įvertinimas, kuris šiuo metu nėra taikomas. Vis daugiau duomenų rodo, kad poveikio įvertinimu pagrįsti tyrimai (biožymenų ir biologinių bandymų taikymas) gali būti tinkama priemonė siekiant atskirti cheminių medžiagų toksiškumo padarinius nuo kitų galimų biologinės įvairovės mažėjimo priežasčių bei pasitarnauti kaip ankstyvieji perspėjimo apie galimas grėsmes signalai. Projekto „Detect2Protect“ metu bus tiriami ryšiai tarp cheminės taršos ir biologinės įvairovės nykimo bei sukurti įrankiai rizikai įvertinti įvairiose Baltijos jūros vietose.

Dr. Milda Stankevičiūtė, Gamtos tyrimų centras
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA