Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunosios akademikės susitikimas su SAPEA valdyba

2023 03 16

Kovo 14 d. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos vicepirmininkė ir Europos jaunosios akademijos  narė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė susitiko su Europos akademijų tinklų konsorciumo (SAPEA) valdyba. Dr. V. Vaštakaitė-Kairienė atstovavo Jaunųjų akademijų mokslo patariamajai struktūrai (YASAS). Nuo 2022 m. dr. V. Vaštakaitė-Kairienė yra viena iš penkių YASAS valdybos narių.

SAPEA yra Europos Komisijos (EK) mokslinių konsultacijų mechanizmo dalis. Kartu su Vyriausiųjų mokslinių patarėjų grupe teikia EK nariams nepriklausomas mokslines konsultacijas, padedančias priimti sprendimus. Taip pat stengiasi didinti informuotumą apie mokslinius patarimus ir įrodymus formuojant politiką bei skatinti diskusijas Europoje sprendžiant šiuos klausimus.

SAPEA yra Europos akademijų tinklų konsorciumas. Šiuose tinkluose susijungia išskirtinės gamtos mokslų, inžinerijos ir technologijų, medicinos, sveikatos, žemės ūkio ir socialinių mokslų bei humanitarinių mokslų žinios. SAPEA sudaro daugiau kaip 120 akademijų, jaunųjų akademijų ir mokslo draugijų iš daugiau nei 40 Europos šalių.

 

V. Vaštakaitė-Kairienė (antra iš kairės pirmoje eilėje) kartu su SAPEA valdyba ir koordinatoriais.

Susitikime dalyvavo Visos Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) prezidentas, SAPEA valdybos pirmininkas prof. Antonijas Loprieno (Antonio Loprieno), profesorė Marja Makarov (Marja Makarow) iš Academia Europea (Europos humanitarinių mokslų, literatūros, teisės ir mokslų akademija), profesorius Stefanas Konstantinesku (Stefan Constantinescu) iš Europos medicinos akademijų federacijos (FEAM), profesorius Vimas Sarlosas (Wim van Saarloos) iš Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC), profesorius Patrikas Maestro (Patrick Maestro) iš Europos taikomųjų mokslų, technologijų ir inžinerijos tarybos (Euro-CASE).

Daugiau apie SAPEA: https://sapea.info/

Jaunosios akademijos informacija