Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Išleistas naujas „LMA žinių“ numeris

2023 04 25

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2023 m. Nr. 2 (104) skaitykite:

Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės kalba 2022 m. Lietuvos mokslo premijų įteikimo ceremonijoje. Tekstą pateikė Vyriausybės komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius

LMA prezidento ir prezidiumo veikla. Parengė Evelina Baronienė, LMA prezidento vyriausioji referentė,  Lyda Milošienė, LMA vyriausioji referentė

RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI

Misija: mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Akad. Pranas Viškelis

(Post)tiesa ir žinojimas filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu. Edvardas Rimkus, VILNIUS TECH Filosofijos ir kultūros studijų katedros docentas

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai. Parengė Aldona Daučiūnienė, LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė

LMA Jaunosios akademijos informacija

LMA Vrublevskių bibliotekoje. Inga Berulienė, Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyriaus vedėja

ŽYMIUS MOKSLININKUS PRISIMENANT

Iškiliausio Lietuvos biologo, akademiko Tado Ivanausko (1882–1970) 140 metų jubiliejus. Akad. Mečislovas Žalakevičius

Akademiko Zigmo Zinkevičiaus (1925–2018) atminimui. Akad. Bonifacas Stundžia

AKADEMIKAI KALBASI

Akademiko Algimanto Grigelio pokalbis su iškiliu mokslininku, chemiku, akademiku Aivaru Kareiva, minint jo 40-ties metų mokslinės ir pedagoginės veiklos sukaktį. 

SVEIKINAME

ATMINIMUI

Leidinys pridedamas