Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Albanijos mokslininkais

2023 05 10

Gegužės 8–10 d. Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) pirmininkas Vidmantas Stanys ir ŽŪMMS Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė Giedrė Samuolienė susitiko su Albanijos mokslų akademijos prezidentu Skenderiu Gjinušiu (Skënder Gjinushi), akad. Nazimu Gruda (Nazim Gruda) bei kitais žymiais akademijos nariais siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp šių dviejų mokslo akademijų.

Iš kairės: LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius ir Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininas Vidmantas Stanys.

Albanijos mokslų akademija įkurta 1972 m., devintajame dešimtmetyje keli Tiranos universitete pradėti veikti tyrimų institutai buvo perduoti akademijos jurisdikcijai. Akademijoje yra 53 nuolatiniai nariai, 18 užsienio narių ir 26 garbės nariai. Akademiją sudaro du skyriai: Socialinių mokslų ir albanologijos sekcija bei Gamtos ir technikos mokslų sekcija.

 

Forumo dalyviai.

Forumo „Inovacijos tvariam žemės ūkiui Lietuvoje ir Albanijoje“ metu aptarti aktualūs žemės ūkio mokslo klausimai. Akad. Z. Dabkevičius pristatė žemės ūkio mokslų bei švietimo sistemos aspektus Lietuvoje, žinių sklaidą ūkininkams. Akad. V. Stanys atkreipė dėmesį į augalų selekcijos svarbą bei sodininkystės vystymosi tendencijas. Akad. G. Samuolienė aptarė klausimus, susijusius su naujausiais šiltnamių ir uždaros aplinkos augalų auginimo technologiniais aspektais bei tendencijomis.

Platesnės bendradarbiavimo galimybės žemės ūkio mokslo srityje aptartos su Albanijos žemės ūkio universiteto rektoriumi prof. Fatbardu Salaku (Fatbardh Sallaku) bei vicerektore mokslui ir projektinei veiklai prof. Erinda Lika. Susitikimo metu rastos galimybės glaudžiau bendradarbiauti agronomijos, miškininkystės, ekologijos, veterinarijos bei agroekonomikos kryptyse.

Iš kairės: pavaduotoja mokslui prof. Anila Paparisto, akad. Zenonas Dabkevičius, rektorius prof. Artanas Hoksa (Artan Hoxha), akad. Giedrė Samuolienė, akad. Vidmantas Stanys, akad. Nazimas Gruda (Nazim Gruda), akad. Nekis Frašeris (Neki Frasheri).

Lietuvos mokslų akademijos delegacija taip pat užmezgė ryšius su Tiranos universitetu. Susitikime su universiteto rektoriumi prof. Artanu Hoksa (Artan Hoxha) aptarti Lietuvos bei Albanijos mokslo ir studijų valdymo politikos panašumai ir skirtumai.

Vėliau Lietuvos delegacija lankėsi universiteto botanikos sode, kur buvo supažindinti su šalies augalų biologine įvairove.

Akad. Giedrė Samuolienė
Autorės nuotraukos
Pirmoje nuotraukoje iš kairės: akad. Vidmantas Stanys, akad. Anila Hoda, akad. Zenonas Dabkevičius, prezidentas  Skenderis Gjinušis (Skënder Gjinushi), akad. Giedrė Samuolienė, akad. Nazimas Gruda (Nazim Gruda), prof. Shaban Sinani.