Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos nariui prof. dr. Vytautui Martinkui – 80

2023 05 29

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejinių sukaktuvių proga.

Jūsų išskirtinis rašytojo talentas praturtino lietuvių intelektualiosios literatūros lobyną. Svarūs, reikšmingi ir literatūros aksiologijos tyrimai, paremti literatūrologo, filosofo, istoriko, jautraus kūrėjo, estezės ir prasmės ieškotojo kompetencijomis.

Žavi Jūsų, ilgamečio profesoriaus ir universitetinio mokslo vadybininko, energija ir pasišventimas ugdant jaunąją humanitarų kartą.

Esate aukštos inteligencijos, kultūros ir tolerancijos pavyzdys.

Linkime Jums, mielas Akademike, stiprybės, neblėstančio kūrybinio polėkio, skvarbios minties, naujų kūrybos ir mokslo darbų.

Ilgiausių metų! 

Prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius
2023 m. gegužės 28 d.

Už svarų indėlį į lietuvių literatūrą, lietuvių literatūros aksiologijos tyrimus, dėmesį humanistinės kultūros tradicijai, jaunosios kartos ugdymą, už aktyvią veiklą Mokslų akademijoje, profesionalius ekspertinius darbus Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2023 m. gegužės 23 d. nutarimu apdovanojo akad. Vytautą Martinkų Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu.

Akad. Vytauto Martinkaus straipsnį „Uždrausta pjesė“ skaitykite