Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Atnaujinta Lietuvos ir Berlyno-Brandenburgo mokslų akademijų bendradarbiavimo sutartis

2023 06 20

Pirmoji Lietuvos ir Berlyno-Brandenburgo mokslų akademijų bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 2003 m. sausio 28 d. Vilniuje. Po 20 metų bendradarbiavimo tarp Lietuvos mokslo institucijų, įvertinus veiklos rezultatus (beje, Lietuvos mokslininkų bendraautorių iš užsienio autorių daugiausia yra Vokietijos mokslininkų – 12 proc.), nutarta sutartį atnaujinti. Iškilmingame susirinkime, kuriame dalyvavo Berlyno-Brandenburgo mokslų akademijos (BBMA) prezidiumas ir senato nariai bei kviestiniai svečiai, sutartį pasirašė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas Jūras Banys ir BBMA prezidentas Kristofas Markšis (Christoph Markschies). Sutartis pasirašyta vykstant BBMA naujojo statuto patvirtinimo 30-mečio jubiliejiniams renginiams.

Istoriškai BBMA savo veiklos pradžia laiko 1770 metus, kai Gotfrydas Vilhelmas Leibnicas (Gottfried Wilhelm Leibniz) subūrė Brandenburgo mokslo draugiją, vėliau tapusia Prūsijos mokslų akademija. 1992 m., po Vokietijos susijungimo, buvo patvirtintas naujas statutas, tęsiantis Prūsijos MA tradicijas bei paremtas Vakarų ir Rytų Berlyno bei Brandenburgo žemių susitarimais. Naujoji BBMA veiklą pradėjo 1993 m. – taigi šiemet švenčia savo veiklos 30-metį. Per daugelį veiklos metų jos nariais yra buvę net 79 Nobelio premijos laureatai, šiuo metu dirba apie 400 išrinktų narių ir daugiau nei 300 kitų darbuotojų. Kartu su Vokietijos nacionaline mokslų akademija „Leopoldina“ ir Vokietijos mokslų ir inžinerijos akademija bei kitomis šalies akademijomis suformavo Vokietijos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų sąjungą.

Birželio 14–17 d. BBMA jubiliejiniuose renginiuose buvo aptarti akademijos pokyčiai nuo 1989-ųjų, akademijos reorganizacija ir bendra veikla su Vokietijos akademijų sąjunga, diskutuota ir palyginta veikla su užsienio, ypač Europos akademijų atstovais, prognozuota akademijos ateitis. Renginius vainikavo iškilminga vakarienė akademijoje ir oficialus minėjimas bei meninė programa Berlyno koncertų salėje.

BBMA jubiliejiniuose renginiuose išsakyta keletas svarbių minčių. Svarstant, kuo skiriasi akademija nuo universitetų, pabrėžta, kad universitetai visų pirma kreipia esminį dėmesį į mokslą ir studijas, o akademijos misija yra sukaupti ir apibendrinti bei skleisti mokslo žinias, išsakyti laisvą nuomonę, bendrauti su politikais ir visuomene. Akademijos turi plačiau domėtis globaliais dalykais, formuoti bendrąjį politikų ir visuomenės požiūrį į mokslą, spręsti tarpdisciplinines problemas. Akademijose surinkti aukščiausio lygio mokslininkai, todėl jie turi spręsti ilgalaikes, kritines problemas, o nenukreipti dėmesio į smulkmenas ir kasdienius reikalus. Akademikai neturi užsidaryti, bet kiekvieną dieną jie turi rodyti savo veiklumą, skleisti mokslo žinias ir bendrauti su visuomene, verslo atstovais ir politikais. Įrodyta, kad blogos naujienos sklinda septynis kartus greičiau nei mokslo žinios, melagienos pasiekia šimtą kartų didesnę auditoriją nei tiesa. Tad mokslo žinių sklaida užima ypatingą vietą akademijų veikloje. Pastebėta, kad politikai savo sprendimus dažnai nori pagrįsti mokslo rezultatais, todėl svarbu, kad mokslo žinios būtų teisingai interpretuojamos.

Daugiau informacijos apie BBMA ir jubiliejinius renginius galima rasti https://www.bbaw.de

LMA informacija