• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademija paskyrė stipendijas geriausiems jauniesiems mokslininkams

2023 06 21

2023 m. birželio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, skyrė 15 stipendijų geriausiems jauniesiems humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslininkams.

Nuo 2010 m. LMA vykdo Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Kandidatai stipendijai gauti turi dirbti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir skelbti mokslo straipsnius su jų prieskyra. Šešių bazinių socialinių išmokų dydžio stipendija yra skiriama kartą per mėnesį vienerius metus.

2023 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui buvo pateikta 70 paraiškų: 18 humanitarinių ir socialinių mokslų, 52 – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių.

Paraiškas vertino LMA sudarytos atskirų mokslų sričių ekspertų komisijos. Humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritims buvo skirta po 3 stipendijas. Iš jų 3 stipendijos skirtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, po 2 – Vilniaus, Klaipėdos, Vilniaus Gedimino technikos universitetų bei Fizinių ir technologijos mokslų centro, po 1 – Kauno technologijos universiteto, Nacionalinio vėžio instituto, Gamtos tyrimų bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro jauniesiems mokslininkams.

2023–2024 m. skirtos LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijos:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYS

Dr. Justui Stončiui, Klaipėdos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Lietuvos tarptautinis įvaizdis 1988–2022 metais: lietuvių ir žydų santykių veiksnys“.

Dr. Tomui Rimkui, Klaipėdos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Priešistorės technologijos: kaulo ir rago dirbinių gamybos technologijos ir chronologija akmens amžiuje Lietuvos teritorijoje“.

Dr. Kristinai Razminienei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Žiedinės ekonomikos ir žinių perdavimo sąveika siekiant įvertinti Europos Sąjungos valstybių narių darnaus vystymosi potencialą“.

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITIS

Dr. Mantui Šimėnui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Fazinių virsmų naujuose maišytuose hibridiniuose perovskituose spektroskopiniai tyrimai“.

Dr. Mantui Žiauniui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Aplinkos poveikis baltymų amiloidinių fibrilių struktūros variabilumui ir jų sąveikai su amiloidofilinėmis molekulėmis“.

Dr. Simonui Ramanavičiui, Fizinių ir technologijos mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „2D MXen’ų nanostruktūrų pritaikymas biomolekulių aptikimui panaudojant paviršiaus sustiprintą Ramano spektroskopiją“.

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIS

Dr. Mildai Stankevičiūtei, Gamtos tyrimų centras. Vykdomų tyrimų tema „Automobilių padangų dalelių ir monospecifinių parazitinių infekcijų ekotoksikologinio potencialo lašišinėms žuvims tyrimai“.

Dr. Gretai Varkalaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Laisvai cirkuliuojančių DNR mutacijų profilio analizė sveikų, atrofiniu gastritu ir skrandžio vėžiu sergančių pacientų kraujyje“.

Dr. Gretai Jarockytei, Nacionalinis vėžio institutas. Vykdomų tyrimų tema „Mezenchiminių kamieninių ląstelių ir apkonvertuojančių nanodalelių teranostinių galimybių tyrimas“.

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS

Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Funkcinių kalcio hidrosilikatų (CaO/SiO2=1,5–2,0) su įsiterpusiais Fe3+ ir Cd2+ sintezė ir savybės.

Dr. Justui Šlaitui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Lenkiamųjų gelžbetoninių sijų su nemetaline armatūra įstrižojo pjūvio elgsenos analizė“.

Dr. Pauliui Mackoniui, Fizinių ir technologijos mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Pažangių didelio intensyvumo vidutinio IR diapazono lazerių architektūrų kūrimas“.

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIS

Dr. Vitai Lėlei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Galvijų priešpienio biologinio ir cheminio profilio modeliavimas taikant tvarius sprendimus  efektyvesnei galvijininkystei“.

Dr. Gintarei Šidlauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Daugiamečių pupinių ir miglinių žolių variacijos tyrimai žolynuose, siekiant pagerinti agrarinės aplinkosaugos ir derliaus stabilumo rezultatus“.

Dr. Arnoldui Pautieniui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.  Vykdomų tyrimų tema „Erkinio encefalito viruso paplitimo Lietuvoje spatiotemporalinė analizė ir prognostinio modelio kūrimas“.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė