Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Akademikui Benediktui Juodkai – Ignoto Domeikos atminimo medalis

2023 07 05

Iškilųjį mokslininką Ignotą Domeiką 2002 metais į Lietuvą atvedė mokslo istorikai, kai Jungtinių Tautų ir UNESCO nutarimu buvo minimas jo 200 metų jubiliejus.

Gimęs 1802 m. liepos 31 d. Naugarduko apskrityje, senos žemaičių bajorų Kontrimų-Domeikų herbo palikuonis, lenkiškai kalbantis bajoraitis laikė save pavergtos Tėvynės piliečiu, vadino save „litvinu“. 1816 m. įstojo į Vilniaus universitetą, 1822 m. jį baigė ir įgijo matematikos magistro laipsnį. Filomatas, 1831 m. sukilėlis, tremtinys, 1832−1837 m. gyveno Paryžiuje, kur baigė Aukštąją kalnakasybos mokyklą. 1838 m. išvyko į Čilę – čia Kokimbo provincijos koledže La Serenoje dirbo chemijos ir mineralogijos profesoriumi. 1846 m. persikėlė į Santjagą, dėstė Čilės universitete, 1867 m. tapo jo rektoriumi, kuriuo buvo renkamas net keturis kartus. Čilėje išgyveno 56 metus, tapo Čilės Respublikos garbės piliečiu. 1884 m. grįžo į tėvynę, kur gyveno pas dukterį Žybartauščinos dvarelyje prie Dziatlavos (dabar Baltarusija). 1888 m. rudenį parvyko į savo namus Santjage, čia netrukus (1889 m. sausio 23 d.) mirė.

I. Domeika nenuilstamai vykdė geologinius tyrimus, svarbius mokslui ir visuomenei, reformavo Čilės švietimo sistemą, skelbėsi Europos mokslo žurnaluose. Jo atlikti Andų kalnagūbrių metalogenijos bei tektonikos tyrimai ir naujai atrasti vario rūdų mineralai pelnė jam pasaulinę šlovę ir pripažinimą. Sakoma, kad jo tyrimų rezultatai pakeitė valstybės civilizacijos kryptį. Todėl I. Domeika įvardijamas kaip didysis mineralogas, švietėjas, humanistas.

Lietuvos Ignoto Domeikos draugijos, veikiančios jau 20 metų, pastangomis Lietuvoje paskelbta apie 50 mokslinių ir populiarių straipsnių, išleistos dvi knygos ir stambi monografija, dalyvauta ir skaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose Lenkijoje, Prancūzijoje, Čilėje, o Santjage lankytasi jo namuose-muziejuje. Taigi, I. Domeikos paveldo tyrimai Lietuvoje dabar jau užima deramą vietą pasaulio domeikiados istoriografijoje. Šios veiklos apogėjumi ir buvo toliau minimo I. Domeikos atminimo medalio, skirto paminėti jo 220 metų jubiliejų, įsteigimas. Medalio reglamentas nustato, kad Ignoto Domeikos atminimo medalis skiriamas už įžymius nuopelnus mokslui ir tautai, už efektyvias gelmėnaudos inovacijas, už I. Domeikos paveldo tyrimus ir Lietuvos vardo garsinimą.

Taigi, didžiojo švietėjo Ignoto Domeikos atminimo medalis pradeda savo egzistenciją Lietuvos mokslo bendruomenės erdvėje.

 

Iš kairės: akademikai Algimantas Grigelis, Jūras Banys, Benediktas Juodka ir  Rimvydas Petrauskas.

Pirmasis atminimo medalis Ignoto Domeikos draugijos valdybos 2023 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 1 skirtas akademikui Benediktui Juodkai „Už pasaulinio lygio biochemijos mokslo vystymą, už išmintį ir lyderystę vadovaujant Vilniaus universitetui ir Lietuvos mokslų akademijai, už Lietuvos vardo garsinimą atstovaujant Lietuvos Respublikos Seimui ir už nuopelnus Lietuvos kultūrai“.

Dailininko Petro Repšio sukurtą ir Lietuvos monetų kalykloje nukaldintą medalį 2023 m. birželio 20 d. vykusiame Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime įteikė LMA prezidentas Jūras Banys ir Lietuvos I. Domeikos draugijos prezidentas akad. Algimantas Grigelis drauge su Vilniaus universiteto, kurio auklėtiniu buvo I. Domeika, dabartiniu rektoriumi akad. Rimvydu Petrausku.

Mokslų akademijos kolektyvo vardu nuoširdžiai sveikiname akademiką B. Juodką gavus šį apdovanojimą.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus vyriausioji koordinatorė
Viršutinėje nuotraukoje Ignoto Domeikos atminimo medalis. Autorius – Petras Repšys.