Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Svečiai iš Taivano „Academia Sinica“ lankėsi Lietuvos mokslų akademijoje

2023 07 24

Liepos 24 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) svečiavosi Taivano mokslų akademijos „Academia Sinica“ devynių asmenų delegacija, vadovaujama jos prezidento Chun-Chih Liao. Susitikimą, kurio tikslas – stiprinti mokslinį valstybių bendradarbiavimą, vedė LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, dalyvavo akademikai Gintautas Dzemyda, Romas Baronas, Gediminas Račiukaitis, Gintaras Valušis, LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) pirmininkė dr. Ieva Plikusienė, LMA Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas ir vyriaus. specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė. Taivano akademikus lydėjo Taivaniečių atstovybės Lietuvoje vadovas Eric Huang ir jos mokslo ir technologijų padalinio vykdomasis direktorius Da-Chuan Cheng.

Renginio pradžioje LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius padėkojo „Academia Sinica“ prezidentui Chun-Chin Liao už parodytą svetingumą Taivane praėjusiais metais ir pristatė LMA veiklą, jos istoriją bei pokyčius atkūrus Nepriklausomybę. Fizinių ir technologijos mokslų centro vadovas G. Valušis pabrėžė, kad Taivano mokslo ekosistema yra geras pavyzdys, kaip galima efektyviai paversti mokslo žinias aukštųjų technologijų produktais. Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas G. Račiukaitis atkreipė dėmesį, kad lazerių sektorius ir jo kuriamos technologijos tapo viena išmaniosios specializacijos šerdžių mūsų šalyje. Lietuviai garsėja ir tuo, kad kuria galingiausius lazerius tarptautiniams mokslo projektams, tokiems kaip ELI (Extreme Light Infrastucture). Be to, neseniai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su lazerinių tyrimų centru ITRI Taivane. Rugsėjį ten pradės veikti lietuviškų lazerių centras. Taivanas skyrė finansavimą patalpoms įrengti ir specialistus, kurie dirbs centre. Lietuva savo ruožtu patiekė įrangą, kad pristatytų lietuviškas lazerines technologijas ir pritrauktų potencialių klientų.

Susitikimo dalyviai

Technikos mokslų skyriaus vadovas ir VU Duomenų mokslo instituto direktorius G. Dzemyda papildė, kad dauguma LMA narių yra aktyvūs mokslininkai, dirbantys universitetuose ir mokslo centruose. LMA kartu su partneriais organizuoja įvairias su duomenų mokslo sritimi susijusias konferencijas, taip pat ir tarptautines. Neseniai Lietuvos mokslo tarybai vadovavęs akad. R. Baronas irgi pateikė pavyzdį apie stiprėjančius ryšius su Taivano mokslininkais. Jis pavasarį lankėsi Taivane, Kinijos medicinos universitete. Lietuvos tyrėjai ketina bendradarbiauti didžiųjų duomenų apdorojimo ir analizės srityje. Apie LMAJA veiklą ir tikslus kalbėjo jos pirmininkė dr. I. Plikusienė. Vienas svarbiausių uždavinių – sustiprinti jaunųjų mokslininkų įtaką šalies mokslui ir jo organizavimui.

Prof. Chun-Chin Liao pabrėžė, kad jų delegacijos tikslas – pasidalyti idėjomis, sužinoti apie Lietuvos mokslo organizavimo sistemą, siekiant skatinti bendradarbiavimą. Pristatydamas „Academia Sinica“ veiklą jis minėjo, kad akademijai priklausančiuose institutuose dirba daugiau kaip 8 600 mokslininkų, podoktorantų, studentų ir kitų darbuotojų. Jos metinis biudžetas – 520 mln. JAV dolerių.  Akademijos tikslai – pritraukti ir ugdyti talentus, stiprinti mokslininkų socialinę atsakomybę visuomenei, skatinti bendradarbiavimą šalies viduje ir tarptautinėje erdvėje. Ši organizacija vienija 277 akademikus.

„Academia Sinica“ pradėjo vykdyti naują tarptautinę absolventų programą: ja siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, remti podoktorantų tyrimus Taivane. Ketinama remti ir Ukrainos mokslininkus, pakvietus jų grupę į Taivaną dirbti.

Diskusijoje po pranešimų LMAJA pirmininkė I. Plikusienė domėjosi, kaip šia absolventų rėmimo programa galėtų pasinaudoti Lietuvos tyrėjai. Svečiai iš Taivano atsakė, kad tai nėra sunku. Gali būti remiamos kelių mėnesių ir ilgesnės stažuotės. Todėl jie ir atvyko pasitarti, kaip tarptautinio bendradarbiavimo programa galėtų veikti kuo efektyviau. Vėliau susirinkusieji smulkiau aptarė praktinius bendradarbiavimo, tyrėjų finansavimo aspektus, diskusijas pratęs susitikimuose Lietuvos mokslo centruose. Kadangi „Academia Sinica“ turi 32 institutus ir tyrimų centrus, taip pat ir savo biudžetą, jie savarankiškai sprendžia, ką remia ir kaip bendradarbiauja.

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas ir dr. Andrius Bernotas
Sandros Tamulionienės nuotraukos


GALERIJA