Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Susitikimas su švietimo, mokslo ir sporto viceministru

2023 09 06

Rugsėjo 6 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas Jūras Banys ir viceprezidentas Zenonas Dabkevičius susitiko su LR švietimo, mokslo ir sporto (ŠMS) ministerijos viceministru, atsakingu už studijas, mokslą ir technologijas, Justu Nugaru.

J. Nugaras, viceministro pareigas pradėjęs eiti prieš mėnesį, atvyko į Lietuvos mokslų akademiją susipažinti su jos veikla ir aptarti tolesnį abipusį ir mokslo visuomenei naudingą bendradarbiavimą su ŠMS ministerija.

Iš kairės: LMA prezidentas Jūras Banys, LR švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras, LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius.

LMA prezidentas J. Banys, pristatydamas Mokslų akademijos veiklą, pažymėjo, kad akademija, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus, vykdo mokslo ekspertinę, mokslo sklaidos visuomenei veiklą, skatina jaunųjų talentų ugdymą, reprezentuoja Lietuvos mokslininkus Lietuvoje ir pasaulyje, plėtoja tarptautinį mokslo bei verslo, valdžios institucijų ir visuomenės bendradarbiavimą.

Susitikime pabrėžta, kad Lietuvos mokslininkai yra pasiekę ypač aukštų mokslo rezultatų tarptautiniu mastu, aptarta, kaip paskatinti akademinę visuomenę labiau įsilieti į inovacinę, mokslo pažangos rezultatų platesnio taikymo, ekspertinę ir mokslo rezultatų viešinimo visuomenėje veiklą.

J. Banys pakvietė ŠMS ministeriją naudotis LMA konferencijų salėmis rengiant mokslo forumus, pasiūlė kviesti tiek vyresniuosius, tiek jaunuosius akademikus atlikti ekspertizes, pristatyti mokslo laimėjimus renginiuose, skirtuose moksleiviams, verslo, politikos atstovams ir kt. Tokius renginius tikslinga organizuoti ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose.

Aptartas LMA ir ŠMS ministerijos bendradarbiavimas skatinant geriausius mokslininkus valstybinėmis, vardinėmis premijomis, stipendijomis ir nominacijomis.

Nutarta nuolat keistis aktualia informacija.

Lietuvos mokslų akademijos informacija