Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos olimpinės akademijos premijos už baigiamuosius darbus

2023 09 27

Rugsėjo 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) iškilmingai pagerbtos Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) organizuojamo baigiamųjų darbų konkurso laureatės ir jų darbų vadovės:
- Evelina Viktorija Bidžanova (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) – bakalauro baigiamasis darbas „Trenerio-sportininko-tėvų pozityvių ir negatyvių tarpasmeninių santykių raiška“. Darbo vadovė – doc. dr. Aušra Lisinskienė negalėjo atvykti.
- Justyna Rožanovska (Vilniaus kolegija) – bakalauro baigiamasis darbas „Olimpinių vertybių ugdymo programos integravimas į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą“. Darbo vadovė – Vilija Gerasimovičienė.


Iš kairės: V. Gerasimovičienė, A. Vilkas, J. Rožanovska, E. V. Bidžanova, A. Šarkauskienė ir J. Banys.

LMA prezidentas Jūras Banys pasidžiaugė dviejų akademijų bendradarbiavimu, kvietė laureates nesustoti, nes mokslas – žavus. LOA viceprezidentas prof. Audronius Vilkas tarė daug pagiriamųjų žodžių laureatėms ir pažadėjo, kad LOA ir toliau skatins jaunus žmones, kurie domisi olimpiniu švietimu ir tas olimpinių vertybių idėjas skleidžia. LOA prezidentė prof. Asta Šarkauskienė dėkojo autorėms ir jų darbų vadovėms už aktualius ir reikšmingus olimpinio švietimo tematika kokybiškai parengtus ir apgintus baigiamuosius darbus, pabrėždama olimpinio judėjimo, olimpizmo svarbą.

Lietuvos olimpinės akademijos informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA