Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo

2023 09 27

UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo (toliau – Rekomendacija) yra išversta į lietuvių kalbą. Pridedame šios Rekomendacijos leidinį ir kviečiame vadovautis šiame dokumente pateiktomis nuostatomis dėl atvirojo mokslo (toliau – AM) sistemos kūrimo ir imtis Rekomendacijoje nurodytų veiksmų ir principų, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą ir teisingą AM veikimą visiems.

Rekomendacija buvo priimta 2021 m. lapkričio 23 d. vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos 41-ojoje sesijoje. Rekomendacija buvo priimta visuotiniu sutarimu ir nuo Rekomendacijos priėmimo visos UNESCO valstybės narės įsipareigojo gerbti, propaguoti ir saugoti šioje Rekomendacijoje nurodytas vertybes, principus ir standartus.  Rekomendacijoje AM apibrėžiamas kaip sąvoka, apimanti judėjimus ir veiklą, kuriais siekiama, kad:
„daugiakalbės mokslo žinios būtų visiems atvirai pateikiamos, prieinamos ir pakartotinai panaudojamos“;
„mokslininkų bendradarbiavimas ir dalijimasis informacija būtų naudingi mokslui ir visuomenei“;
„mokslo žinių kūrimo, vertinimo ir komunikavimo procesai būtų atviri ne tik tradicinei mokslo bendruomenei, bet ir kitai visuomenės daliai“.

Dokumentas rekomenduoja valstybėms narėms taikyti šias nuostatas imantis atitinkamų veiksmų, įskaitant bet kokias teisėkūros ar kitas priemones, kurių gali prireikti atsižvelgiant į kiekvienos valstybės konstitucinę praktiką ir valdymo struktūrą, kad būtų įgyvendinti šios Rekomendacijos principai.

Rekomendacija lietuvių kalba, kaip ir kitomis UNESCO kalbomis, pasiekiama UNESCO skaitmeninėje bibliotekoje UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo - UNESCO Digital Library bei Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos svetainėje Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija | UNESCO rekomendacijos dėl atvirojo mokslo leidinys jau ir lietuvių kalba.Taip pat, dalijamės UNESCO parengtomis praktinėmis gairėmis dėl AM įgyvendinimo: Open Science Toolkit | UNESCO

PRIDEDAMA:
Rekomendacija dėl atvirojo mokslo (anglų k.), 36 l.
Rekomendacija dėl atvirojo mokslo (lietuvių k.), 36 l.

Parengta pagal Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės Miglės Mašanauskienės raštą