• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kaip siekis virto pasiekimu

2023 09 28

Šių metų pavasarį, gegužę, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) pirmininkas Vidmantas Stanys ir ŽŪMMS Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė Giedrė Samuolienė svečiavosi Albanijoje, kur susitiko su Albanijos mokslų akademijos (AMA) prezidentu Skenderiu Gjinušiu (Skënder Gjinushi), akad. Nazimu Gruda (Nazim Gruda) ir kitais žymiais akademijos nariais, siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp šių dviejų mokslų akademijų. Ši idėja virto kūnu rugsėjo 26 d., Lietuvos mokslų akademijoje apsilankius AMA prezidentui su kolegomis. Prieš pasirašant sutartį LMA prezidentas Jūras Banys trumpai papasakojo apie LMA struktūrą, jos ekspertinę veiklą, organizuotas tarptautines konferencijas, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis. Paminėjo teikiamą pagalbą Ukrainos nacionalinei mokslų akademijai. LMA skyrių struktūrą, jų veiklą pristatė Technikos mokslų skyriaus narys Romas Baronas, ŽŪMMS pirmininkas V. Stanys, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas Leonas Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas Limas Kupčinskas, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus  pirmininkas Vytautas Nekrošius ir LMA Jaunosios akademijos vicepirmininkė Viktorija Vaštakaitė-Kairienė.

Albanijos mokslų akademijos delegacija Lietuvos mokslų akademijoje. Iš kairės: Anila Hoda, Nazimas Gruda, Skenderis Gjinušis, Dorianas Kočis (Dorian Koçi), Šabanas Sinanis.

Žodį suteikus AMA prezidentui S. Gjinušiui, pastarasis padėkojo už kvietimą apsilankyti Lietuvoje ir pristatė AMA struktūrą ir veiklą. Albanijos mokslų akademija įkurta 1972 metais. Devintajame dešimtmetyje keli Tiranos universitete pradėję veikti tyrimų institutai buvo perduoti akademijos jurisdikcijai. Reformuojant akademiją, buvo imamas pavyzdys iš kitų europietiškų akademijų, įskaitant ir LMA. Šiuo metu akademijoje yra 33 nuolatiniai nariai, 20 narių emeritų, 10 užsienio narių ir 7 garbės nariai. Akademiją sudaro du padaliniai: Socialinių mokslų ir albanologijos sekcija bei Gamtos ir technikos mokslų sekcija. Akademija siekia, kad mokslo tyrimams iš valstybės biudžeto būtų skirta 1 proc. bendrojo vidaus produkto.

Pristatymą pratęsė akad. N. Gruda, priminęs Albanijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo pradžią kuriant inovacijas tvariam žemės ūkiui. Todėl pastaruoju metu bendradarbiaujama su akad. V. Staniu ir jo kolegomis augalų selekcijos srityje. Siekiama gerinti augalų savybes, kurti naujas veisles, naudojant pažangius genetikos metodus.

AMA generalinis sekretorius Šabanas Sinanis (Shaban Sinani) papasakojo apie akademijos veiklą, koordinuojant humanitarinius projektus lingvistikos, mitologijos srityse. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Albanijoje buvo išversta ir išleista Lietuvos autorių darbų.

Po šio pristatymo abiejų akademijų prezidentai iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, leisiančią toliau stiprinti šalių mokslinius ryšius.

Svečiai taip pat prisiminė Lietuvos ir Albanijos kultūrines sąsajas ir LMA vadovams padovanojo DVD diskus su Albanijos režisieriaus Saimiro Bajo dokumentiniu filmu „Dekadentas Nr. 2419“. Šis filmas – tai poeto, eseisto, vertėjo, disidento ir Jeilio universiteto literatūros profesoriaus Tomo Venclovos portretas, kuris jungia pasakojimus apie kūrėją, politinių prieštarų laiką, nelaisvės sąlygomis vykusį kultūrinį gyvenimą, išskirtinių asmenybių galeriją, istorinės tiesos paieškas ir poezijos kalbą, tapusią tikraisiais namais keturis dešimtmečius trukusioje pagrindinio veikėjo kelionėje iš egzilio į Lietuvą. 2022 m. rudenį filmas pristatytas Lietuvos kino teatruose, šiemet nominuotas „Sidabrinė gervė“ apdovanojimams.

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas, vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA