Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Donatui Surgailiui – 80

2023 09 29

Vienam geriausių pasaulio tikimybininkų, ryškiausia Lietuvos fundamentaliosios matematikos žvaigžde tituluojamam profesoriui emeritui, Lietuvos mokslų akademijos nariui Donatui Surgailiui rugsėjo 29 d. sukanka 80 metų.

Lietuvos mokslų akademijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina Akademiką gražaus jubiliejaus proga.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje bei Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje.

Didžiuojamės Jūsų nepaprastai kūrybinga ir vaisinga moksline veikla, pasiektais rezultatais plėtojant atsitiktinių procesų teoriją.

Linkime Jums, mielas Akademike, stiprybės, kuo geriausios sėkmės, naujų idėjų, šviesių gyvenimo akimirkų.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas Leonas Valkūnas
2023 m. rugsėjo 29 d.

Už svarų indėlį į matematikos, atsitiktinių procesų teorijos sritį, jaunosios kartos ugdymą, už aktyvią veiklą Mokslų akademijoje, profesionalius ekspertinius darbus Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2023 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu (Nr. 27) apdovanojo akad. Donatą Surgailį Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu.

Donatas Surgailis – Lietuvos fundamentaliosios matematikos žvaigždė

Ryškiausiu pastarųjų dešimtmečių matematiku vadinamas prof. Donatas Surgailis išplėtojo atsitiktinių procesų teoriją. Prof. D. Surgailio atradimai padeda tiksliau prognozuoti chaotiškus gamtos reiškinius. Jo tyrimų laukas: ilgalaikės atminties matematiniai modeliai ir tolimos priklausomybės procesų ribinės teoremos, statistinių parametrų įverčiai ir hipotezių tikrinimas, poligoniniai Markovo laukai, Burgeso lygties statistinių sprendinių asimptotika.

Prof. D. Surgailis yra plačiai žinomas matematikos mokslo autoritetas Lietuvoje ir užsienyje. Mokslininkas stažavosi ir dirbo kviestiniu profesoriumi Romoje, Bochume, Oksforde, Šiaurės Karolinoje, Klivlande, Mičigane, Paryžiuje, Lilyje, Rio de Žaneire.

Profesorius yra per 130 mokslo publikacijų autorius, dauguma jų atspausdinta užsienio mokslinėje spaudoje. Jo straipsniai puikuojasi svarbiausiuose pripažintuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose tikimybių teorijos, matematinės statistikos srityje: „Annals of Statistics“, „Annals of Probability“, „Annals of Applied Probability“, „Stochastic Processes and their Applications“, „Probability Theory and Related Fields“. Profesorius kviečiamas juos pristatyti prestižinėse tarptautinėse matematikų konferencijose. D. Surgailis yra vienas gausiausiai cituojamų Lietuvos mokslininkų ir yra vienintelis Lietuvos matematikas, kurį tarptautinė organizacija „Research“ 2023 m. įrašė į geriausiųjų pasaulio matematikų sąrašą. 2012 m. išleista monografija „Ilgasis atminties procesų didelių imčių statistinės išvados“ (Large sample inference for long memory processes) (bendraautoriai:  L. Giraitis, H. L. Koul; Imperial  College Press, London, 2012).

Už mokslo laimėjimus matematikos, atsitiktinių procesų teorijos srityje, gausų darbų cituojamumą tarptautiniuose mokslo leidiniuose, jo mokslinių darbų pridėtinę vertę mūsų šaliai prof. D. Surgailiui du kartus skirta Lietuvos mokslo premija (1985 ir 2004 m.). 2018 m. jam įteikta Lietuvos mokslų akademijos vardinė Jono Kubiliaus (matematika) premija (su Vygantu Paulausku) už darbų ciklą „Darbai iš atsitiktinių procesų teorijos“. 

Moksliniame darbe prof. D. Surgailis vienu svarbiausiu (ir maloniausiu) dalyku laiko bendravimą ir bendradarbiavimą. Mėgsta dirbti su motyvuotu jaunimu.

Sveikiname gerbiamą Akademiką gražios sukakties proga ir linkime dar daug naujų idėjų bei produktyvaus ir malonaus bendradarbiavimo su jaunaisiais matematikais.

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius