Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Dr. Dariaus Kavaliausko paskaita Šilutės Pamario progimnazijos 8-tų klasių moksleiviams

2023 10 17

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ kartu su Jaunosios akademijos (LMAJA) nariais tęsia ciklo „Mokslo žinių dienos“ mokslo populiarinimo veiklą. Spalio 10 d. jaunasis akademikas dr. Darius Kavaliauskas aktų salėje gausiai susirinkusiems Šilutės Pamario progimnazijos 8-tų klasių moksleiviams skaitė paskaitą „Miškai, klimato kaita ir miškų genetika“.

Paskaitoje buvo kalbama apie Lietuvos miškus, naujausius tyrimus miškų genetikos srityje Lietuvoje bei klimato kaitą ir jo padarinius skirtingoms medžių rūšims. Šių dienų įvykiai miškuose, kenkėjų ir ligų plitimas (pvz., eglynų ir uosynų problemos Lietuvoje), audrų sukeltos vėjovartos bei vėjolaužos yra taip pat ir žmogaus poveikio sukeltos klimato kaitos pasekmė. Miškų genetiniai ištekliai ir rūšių įvairovė yra visų mūsų ir Lietuvos nacionalinis turtas, kuris užtikrina miškų tvarumą bei tęstinumą. Todėl moksleiviai paskaitos metu sužinojo apie miško medžių genetiką, medžių rūšių evoliucinį potencialą kintančio klimato ir aplinkos sąlygomis. Buvo pristatyta miško medžių evoliucinė istorija, reemigracija po paskutiniojo ledynmečio, taip pat naujų miško medžių rūšių „atėjimo“ į Lietuvą galimybės.

 

Moksleiviai pritarė, kad būtina palaikyti ir gausinti miškų genetinę ir biologinę įvairovę, sudaryti palankias sąlygas miškams prisitaikyti, išlikti bei atsikurti natūraliai arba su žmogaus pagalba. Moksleiviai aktyviai dalyvavo paskaitoje, domėjosi pristatoma tema ir uždavė nemažai klausimų. Matant didelį moksleivių susidomėjimą tokios iniciatyvos yra labai laukiamos ir reikalingos, ypač mokyklose, esančiose toliau nuo didžiųjų Lietuvos miestų. Tad skyrius žada rengti daugiau mokslo populiarinimo renginių regionų moksleiviams.

Parengė LMAJA narys dr. Darius Kavaliauskas ir LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė
Aurelijos Šleževičienės nuotraukos