Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime išrinkti žemės ūkio mokslų srities LMA Jaunosios akademijos nariai

2023 10 30

Spalio 25 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) narių visuotinis susirinkimas ir žemės ūkio mokslų srities kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narių rinkimai. Susirinkime dalyvavo 31 dalyvis, į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narius kandidatavo keturi žemės ūkio mokslų srities kandidatai.

Skyriaus pirmininkas Vidmantas Stanys pasveikino susirinkusiuosius, padėkojo VDU Žemės ūkio akademijos vadovybei už galimybę organizuoti susirinkimą Žemės ūkio akademijoje ir palinkėjo visiems įdomių diskusijų, o kandidatams – nustebinti naujomis idėjomis bei sėkmingų rinkimų.

Iš kairės ŽŪMMS pirmininkas akad. Vidmantas Stanys ir LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius.

LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius padėkojo VDU Žemės ūkio akademijos vicekanclerei prof. Aušrai Blinstrubienei už galimybę susirinkimą organizuoti Žemės ūkio akademijoje, kuri žengia į savo veiklos šimtmetį. Palinkėjo visiems kandidatams sėkmės, nenusiminti, jei šiemet nepavyks laimėti rinkimų, o pasidžiaugti, kad jie jau buvo institucijose atrinkti kaip geriausieji ir nominuoti į LMAJA narių rinkimus.

Prof. A. Blinstrubienė pristatė šimtmetį pasitinkančios Žemės ūkio akademijos veiklą, svarbiausius tikslus, faktus bei pasiekimus. Susirinkimo dalyviams palinkėjo įdomių pranešimų, turiningų diskusijų ir tolesnio gražaus bendradarbiavimo.

ŽŪMMS pirmininkas V. Stanys pristatė ŽŪMMS veiklą ir aktualijas, aptarė šio LMA mokslų skyriaus 2023 m. veiklos plano vykdymą, pakvietė į suplanuotus artimiausius renginius ir paprašė būti aktyviems rengiant mokslo populiarinimo straipsnius.

LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius trumpai pristatė LMA aktualijas, artimiausią veiklą ir paragino akademikus būti aktyviems skleidžiant mokslo pasiekimus.

Akad. Henrikas Žilinskas.

LMA ŽŪMMS ekspertų komisijos LMAJA nariams rinkti pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas pristatė žemės ūkio mokslų srities kandidatų į Jaunosios akademijos narius ir esamų LMAJA narių sąrašą, ekspertų komisijos sudėtį ir LMAJA narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kuriuo bus vadovaujamasi renkant kandidatus į LMAJA narius.

Kandidatai į LMA Jaunosios akademijos narius – dr. Juozas Grigas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), dr. Marius Lasinskas (VDU), dr. Vytautė Starkutė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, LAMMC) ir dr. Rūta Sutulienė (LAMMC) – pristatė savo mokslinę ir visuomeninę veiklą bei numatomą veiklą tapus LMAJA nariais. Kandidatų į LMAJA narius pranešimai buvo labai įdomūs, turiningi ir solidūs. Visų kandidatų vykdomi moksliniai tyrimai aktualūs, rezultatai reikšmingi, skelbiami aukšto lygio moksliniuose straipsniuose ar net patentuojami. Vyko aktyvios ir turiningos diskusijos, į kurias įsitraukė ŽŪMMS nariai ir visi kandidatai į LMA Jaunosios akademijos narius.

Ekspertų komisijos LMAJA nariams rinkti pirmininkas akad. H. Žilinskas padėkojo visiems kandidatams už įdomius pranešimus, apgailestavo, kad viena kandidatė dėl sveikatos būklės negalėjo dalyvauti rinkimuose, apibendrino pristatytus pranešimus ir mokslinės veiklos pasiekimus.

Akad. Z. Dabkevičius dėkojo jauniesiems mokslininkams už be galo įdomius, brandžius ir tinkamai parengtus pranešimus, džiaugėsi jaunųjų mokslininkų pasiekimais ir pabrėžė, kad mokslas eina teisinga kryptimi.

Dalyvių diskusijos.

Po pranešimų ir diskusijų vyko uždaras ekspertų komisijos posėdis, kuriame slapto balsavimo metu išrinkti du kandidatai į LMAJA narius. Akad. H. Žilinskas ŽŪMMS visuotinio susirinkimo nariams pristatė išrinktus kandidatus ir informavo, kad pagal patvirtintą LMAJA narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, LMA prezidiumui patvirtinus rinkimų rezultatus, laimėję kandidatai taps LMAJA nariais.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė Reda Daukšienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA