Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Siūloma sparčiai besivystančių skaitmeninių technologijų vertinimo sistema

2023 11 07

Tarptautinė mokslo taryba (International Science Council, ISC) paskelbė dokumentą „Sistema, skirta įvertinti sparčiai besivystančias skaitmenines ir kitas susijusias technologijas: dirbtinį intelektą, didžiuosius kalbos modelius (LLM) ir dar daugiau“ (A framework for evaluating rapidly developing digital and related technologies: AI, Large Language Models and beyond), kuriame atkreipiamas dėmesys į dirbtinį intelektą (DI) ir sparčiai plintančių DI technologijų valdymo, reguliavimo problemas, taip pat siūloma, kaip sukurti ir palaikyti anotuotą rizikos, naudos, grėsmių ir galimybių, susijusių su greitai besikeičiančiomis skaitmeninėmis technologijomis, sistemą.

Sparčiai atsirandančios technologijos kelia sudėtingų iššūkių, susijusių su jų valdymu ir galimu reguliavimu. Su DI  ir jo panaudojimu susijusi strategija bei viešos diskusijos šia tema atkreipė dėmesį į sudėtingas problemas. Nors UNESCO, EBPO ir kitos organizacijos paskelbė aiškius DI principus ir vyksta diskusijos dėl visuotinio ar jurisdikcinio šios technologijos reguliavimo, egzistuoja ontologinis atotrūkis tarp aukšto lygio principų kūrimo ir jų įtraukimo į reglamentavimo, politikos, valdymo ir priežiūros metodus.

Čia ypatingas vaidmuo galėtų tekti nevyriausybinei mokslo bendruomenei.

Nemažai akademikų ir politikos ekspertų pasiūlė, kad Tarptautinė mokslo taryba (ISC), vienijanti platų tinklą narių, atstovaujančių socialiniams ir gamtos mokslams, sukurtų ir prižiūrėtų anotuotą rizikos, naudos, grėsmių ir galimybių, susijusių su sparčiai besikeičiančiomis skaitmeninėmis technologijomis, – įskaitant, bet juo neapsiribojant. dirbtinį intelektą, – sistemą ar kontrolinį sąrašą. To kontrolinio sąrašo tikslas – informuoti visas suinteresuotąsias šalis, iš jų vyriausybes, prekybos derybininkus, reguliavimo institucijas, pilietinę visuomenę ir pramonę, apie galimus ateities scenarijus ir nustatyti, kaip jos galėtų apsvarstyti galimybes, naudą, riziką ir kitus klausimus.

Tie dalykai veiktų ne kaip vertinimo organas, o kaip prisitaikanti ir besivystanti analitinė sistema, kuria galėtų būti paremti bet kokie vertinimo ir reguliavimo procesai, kuriami suinteresuotųjų šalių, įskaitant vyriausybes ir daugiašalę sistemą. Bet kokia analitinė sistema idealiu atveju turėtų būti sukurta nepriklausomai nuo vyriausybės ir pramonės pretenzijų, atsižvelgiant į jų suprantamus interesus. Ji taip pat turi būti daugiausia pliuralistinė, aprėpianti visus technologijos aspektus ir jos pasekmes.

Šiame diskusijų dokumente pateikiami pradinės sistemos, skirtos informuoti daugybės pasaulinių ir nacionalinių su DI susijusių diskusijų dalyvius, metmenys.

Tarptautinės mokslo tarybos prezidento Peterio Gluckmano ir Oklando universiteto (Naujoji Zelandija) vyr. m. d. Hemos Sridhar parengto dokumento įžanga

Vertė Agnė Rodriguez

Visą dokumentą skaitykite https://council.science/publications/framework-digital-technologies/