Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui Arvaidui Galdikui – 60

2023 11 07

Lapkričio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui Arvaidui Galdikui sukanka 60 metų.

Akad. Arvaidas Galdikas – habilituotas technologijos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius. 1997 m. už darbų ciklą (kartu su bendraautoriumi Antanu Feliksu Orliuku) „Elektroninių ir joninių laidininkų technologija, tyrimai bei jų taikymas kietakūniuose energijos šaltiniuose ir jutikliuose (1985–1996 m.)“ akademikui skirta Lietuvos mokslo premija.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Technikos mokslų skyriaus nariai nuoširdžiai sveikina Akademiką gražios sukakties proga. Linkime visokeriopos sėkmės, kūrybinės energijos ir naujų idėjų.

Prezidentas Jūras Banys
Technikos mokslų skyriaus pirmininkas Gintautas Dzemyda
2023  m. lapkričio 7 d.