Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Nauji EASAC publikacijų projektai

2023 11 10

Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos EASAC Spaudos ir komunikacijų grupės susitikime spalio pabaigoje paskelbtos naujienos apie pradėtus naujus EASAC programų publikacijų rengimo projektus.

Biomokslų programos projektas „Alternatyvos mėsai“, 2023 08 09

Šiuo metu sustabdytas projekto įgyvendinimas bus atnaujintas vėliau šiais metais, naujam programos direktoriui pradėjus eiti pareigas. Šiame projekte bus nagrinėjamas poveikis mitybai, sveikatai ir aplinkai bei technologiniai, reguliavimo ir visuomeniniai iššūkiai, susiję su naujausia pažanga kuriant alternatyvas mėsai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šioms sritims: kultivuotai mėsai, augalinės kilmės pakaitalams, maistui ir pašarams skirtiems vabzdžiams ir fermentacijos produktams. Šios sritys bus vertinamos atsižvelgiant į didesnio maisto sistemų atsparumo tikslus, o projekto rezultatai bus skirti informuoti apie politikos galimybes, pasitelkiant mokslinius įrodymus.

Ši darbo grupė yra suformuota, įvyko vienas virtualus posėdis, užmegzti ryšiai su politikos formuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Biomokslų programos projektas „Dirbtinis intelektas sveikatos priežiūros srityje“, 2023 08 09

Šiuo metu sustabdytas projekto įgyvendinimas bus atnaujintas vėliau šiais metais, naujam programos direktoriui pradėjus eiti pareigas. Šiuo bendru su Europos medicinos akademijų federacija FEAM projektu, remiantis atvejų studijomis, bus siekiama ištirti, kaip galima įvertinti papildomą su dirbtiniu intelektu (DI) susijusių sveikatos produktų ir paslaugų naudą, kad jas būtų galima pritaikyti sveikatos priežiūros reikmėms. Projekto rezultatuose bus įvertinta, kur reikalingos naujos gairės ar reglamentai, atsižvelgiant į esamus teisės aktus ir kuriamas reguliavimo sistemas. Svarbiausi klausimai, kuriuos reikia spręsti, yra šie: duomenų kokybė ir neapibrėžtumas, duomenų rinkinių sąveika ir junglumas, algoritmų patvirtinimas, etikos klausimai ir atsakomybė, įskaitant privatumą ir saugumą.

Baigtas rengti EASAC ir FEAM bendras žvalgomasis dokumentas (2023 m. sausio mėn.), kuris buvo pristatytas gegužę Švedijoje vykusiame susitikime, surengtame kartu su FEAM, globojant šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai. Tarp pranešėjų buvo Europos Parlamento pranešėjas Europos sveikatos duomenų erdvės klausimais, Sante Generalinio direktorato teisinis vadovas DI klausimais, Švedijos parlamento ir sveikatos priežiūros institucijos nariai. Tai buvo labai naudinga proga padidinti būsimo projekto matomumą ir priminti politikos formuotojams bei suinteresuotosioms šalims apie nuolatines duomenų kokybės ir dalijimosi jais problemas, visuomenei rūpimus klausimus ir būtinybę užtikrinti politikos sistemų nuoseklumą.

Energijos programos projektas „Tvarios energijos tiekimo saugumas“, 2023 08 09

Tikimasi, kad kitas energetikos projektas, kuriame bus sprendžiamas tvaraus energijos tiekimo saugumo klausimas, bus pradėtas 2024 m., o ataskaita bus paskelbta 2025 m. pradžioje. Projektas bus grindžiamas ankstesniu EASAC darbu, susijusiu su dujų ateitimi ir transporto bei pastatų anglies dioksido išmetimo mažinimu, taip pat EASAC komentaru dėl ES vandenilio strategijos ir ankstesnėmis EASAC ataskaitomis dėl elektros energijos saugojimo ir branduolinių atliekų tvarkymo.

Numatoma, kad tyrime bus nagrinėjami visi energetinio saugumo aspektai, visi esami ir nauji energijos šaltiniai bei jų perdavimo ir paskirstymo tinklai. Bus apžvelgiamas integruotos ES energetikos sistemos patikimumas pereinant prie nulinės anglies emisijos energijos tiekimo sistemos iki 2050 m. ir jos gebėjimas per metus už prieinamą kainą tiekti poreikius atitinkantį kiekį tvarios energijos iš ES šaltinių, kartu turint pakankamai įvairių tiekėjų iš trečiųjų šalių. Be to, bus sprendžiami energetikos technologijoms skirtų žaliavų tiekimo saugumo klausimai ir pagrindiniai socialiniai bei ekonominiai klausimai, įskaitant prekybą išmetamųjų teršalų leidimais, sektorių susiejimą ir (arba) integraciją, energetinį skurdą ir finansavimą.

Parengė ir vertė Agnė Rodriguez