Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Mokslo leidybos reforma, siekiant naujos atvirų žinių eros

2023 12 06

Tarptautinė mokslo taryba (International Science Council, ISC), kurios viena narių yra Lietuvos mokslų akademija, paprašė savo narių nustatyti pagrindines šiuolaikines mokslo problemas. Mokslo leidyba tapo svarbiausiu mokslo politikos klausimu, todėl jis buvo įtrauktas į Tarptautinės mokslo tarybos veiksmų planą kaip prioritetas. Įdėjus daug pastangų ir konsultuojantis su nariais ISC paskelbė du diskusijų dokumentus dėl mokslo leidybos principų ir reformų.

Pirmajame dokumente „Pagrindiniai mokslo leidybos principai“ išdėstyti aštuoni pagrindiniai principai, kuriais, kaip tikimės, būtų galima vadovautis nustatant leidybos kryptį neramioje mokslo aplinkoje.

Antrajame dokumente „Mokslinės leidybos reformos argumentai“ pateikiama informacija apie galimą mokslinės leidybos sistemos reformą.

Maloniai kviečiame ISC organizacijas nares ir platesnę mokslo bendruomenę dalyvauti apklausose, kurias galite rasti minėtų dokumentų nuorodose. Pasidalykite savo įžvalgomis apie leidybos ateitį ir pateikite rekomendacijas ISC, kokių veiksmų reikėtų imtis, nes mes kartu formuojame mokslo leidybos, atvirojo mokslo ir žinių visuomenės ateitį.

Tarptautinės mokslo tarybos informacija
Vertė Agnė Rodriguez