Naujienos

Skirtos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijos

2024 01 18

Lietuvos mokslų akademija (LMA), siekdama skatinti studentų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. Vadovaujantis premijų skyrimo nuostatais, reglamentuojančiais mokslinių darbų teikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijos sudarymo tvarką, komisijos darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką, skiriama 15 premijų, o išskirtiniams darbams, kuriems nepakako premijuojamų vietų, – pagyrimo raštai. Nauja tai, kad nuo 2023 m. LMA prezidiumo sprendimu konkursą vykdyti pavesta LMA Jaunajai akademijai (LMAJA). Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija.

Iš viso konkursui pateikti 42 moksliniai darbai, atrinkti ir rekomenduoti Lietuvos aukštųjų mokyklų. Ypač aktyvūs buvo Humanitarinių ir socialinių mokslų srities studentai, konkursui pateikę daugiausia darbų.

LMA prezidiumo patvirtinti ekspertai – LMAJA nariai – atlikę vertinimą, pateikė laimėtojų sąrašą, kurį LMA prezidiumas patvirtino 2024 m. sausio 9 d. posėdyje.

Skirtos 2023 m. premijos LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštai konkursų dalyviams.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrantui Kostui Gružui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Nusikalstamumo rajonavimo metodų taikymo tyrimas (2015–2020 m. Lietuvos policijos registruotų įvykių duomenų pavyzdžiu)“ (darbo vadovė prof. dr. Giedrė Beconytė).
 2. Doktorantei Deimantei Aidukaitei-Mikelionienei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Istoriniai Zanavykijos oikonimai: kaita ir daryba“ (darbo vadovė doc. dr. Ilona Mickienė).
 3. Doktorantei Dovilei Gervytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Literatūrinio teksto genezės konceptualizavimas“ (darbo vadovas prof. dr. Paulius V. Subačius).
 4. Doktorantui Simonui Baliukoniui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Monada ir Diada Ksenokrato filosofijoje“ (darbo vadovas doc. dr. Vilius Bartninkas).
 5. Magistrantei Medai Baranauskaitei (Mykolo Romerio universitetas) už mokslo darbą „Valstybės atsakomybės sampratos problematika Mykolo Romerio darbų kontekste“ ir „Kaltės ypatumai kilus sutartinei atsakomybei Lietuvoje ir Vokietijoje“ (darbo vadovės doc. dr. Dovilė Sagatienė ir prof. dr. Simona Drukteinienė).

- Pagyrimo raštas – magistrei Gitanai Baležentienei (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Mokytojo profesinio tapatumo fenomenas: struktūra ir dimensijos“ (darbo vadovė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė).
- Pagyrimo raštas – doktorantei Ugnei Jurkutei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Dirbtinio intelekto poveikis darbo rinkos rodikliams“ (darbo vadovė doc. dr. Alina Stundžienė).

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrantei Dianai Vištorskajai (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Naujos cheminės sudėties liuminescencinių medžiagų sintezė zolių-gelių metodu ir jų savybių tyrimas“ (darbo vadovas prof. habil. dr.Aivaras Kareiva).
 2. Magistrantui Domantui Burbai (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Topological charge pumping with subwavelength Raman lattices / Topologinė krūvio pernaša trumpesnėse negu bangos ilgio Ramano gardelėse“ (darbo vadovas prof. habil. dr. Gediminas Juzeliūnas).

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrui Džiugui Jurgučiui (Nacionalinis vėžio institutas) už mokslo darbą „Aplinkai jautrių fluoroforų taikymas ląstelių mikroklampos ir poliškumo tyrimams“ (darbo vadovas prof. dr. Vitalijus Karabanovas).
 2. Magistrei Deimantei Tilindei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslo darbą „Hospitalinės infekcijos biomodelio kūrimas ir antimikrobinių preparatų efektyvumo įvertinimas klebsiella pneumoniae sukeltos žarnyno infekcijos gydyme“ (darbo vadovė prof. dr. Jurgita Skiecevičienė).
 3. Magistrei Kristinai Marcinkevičiūtei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Lazerinė abliacija skydliaukės papilinės karcinomos gydyme: nuo eksperimentinio tyrimo iki klinikinės studijos“ (darbo vadovas prof. dr.Tomas Poškus).

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Bakalauro studijų studentui Ugniui Ginelevičiui (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Daugianarių pasėlių įtaka dirvožemio fizikinėms ir agrocheminėms savybėms“ (darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Romaneckas).
 2. Magistrui Jonui Balčiūnui (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Cheminių tirpalo priedų įtaka traktoriniu lauko purkštuvu išpurkštų lašelių nunešimui pavėjui“ (darbo vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius).
 3. Magistrui Žygimantui Niekiui (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Oro srauto tiesinimo korių įtaka jo tolygumui vėjo tunelyje“ (darbo vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius).

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrantui Lukui Kuzmai (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Efficient algorithms for the visualization of Mandelbulbs associated with the Riemann zeta function / Mandelbroto apvalkų, susietų su Rymano dzeta funkcija, vizualizavimo efektyvieji algoritmai“ (darbo vadovas prof. dr. Igoris Belovas).
 2. Magistrantui Domantui Vizbarui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Grafeno lauko tranzistorių foto-maišytuvų ir terahercų detektorių litografija“ (darbo vadovas dr. Kęstutis Ikamas).

- Pagyrimo raštas – magistrei Otilijai Vonžudaitei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Pastatų šildymo sistemų optimizavimas siekiant mažinti išlaidas ir CO2 emisijų kiekį“ (darbo vadovė doc. dr. Sigita Urbonienė).

Konkurso nugalėtojams premijos laureato diplomai ir pagyrimo raštai bus įteikti kovo 26 d. LMA narių visuotiniame susirinkime.

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir linkime toliau domėtis moksliniais tyrimais ir, sėkmingai baigus studijas, siekti mokslininko karjeros.

LMA informacija