• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kelias į moksliškai raštingą visuomenę turi prasidėti pradinėje mokykloje

2024 03 18

2024 m. kovo 14 d. Visos Europos mokslų akademijų federacija (ALLEA) išleido naują pareiškimą, kuriame pasisako už tai, kad būtų didinama gamtamokslinio ugdymo programų apimtis ir vaidmuo pradiniame ir pagrindiniame lygmenyje, siekiant suteikti besimokančiam jaunimui reikiamų žinių, įgūdžių ir vertybių, kad jis taptų informuotu, kritišku, atsakingu ir etiškai sąmoningu moksliškai raštingos visuomenės dalyviu. 

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame mokslas ir technologijos yra giliai įsišaknijusios įvairiose mūsų gyvenimo srityse, tampa vis aiškiau, kad visuomenės gerovė, pažanga ir galbūt išlikimas priklauso nuo to, ar piliečiai gerai išmano „mokslo prigimtį“ (Nature of Science, toliau – NOS). Nors didžiąją savo dienų dalį praleidžiame „bendraudami“ su mokslu ir technologijomis, nesigilindami į jų stebuklus, krizės metu, pavyzdžiui, per patį COVID-19 pandemijos įkarštį, „gamtamokslinio raštingumo“ svarba tampa neabejotina. Be to, naujų technologijų ir mokslo pažangos augimas kelia etinių klausimų, ir ateinančioms kartoms bus vis svarbiau išmokti juos atpažinti ir į juos atsakyti. Šiame ALLEA pareiškime teigiama, kad norint įgyti įgūdžių ir vertybių, leidžiančių sėkmingai spręsti tokias galimas etines dilemas, susijusias su mokslu ir moksliniais tyrimais, ir apskritai tapti aktyviais ir sąmoningais piliečiais, reikia išplėsti dabartines pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, įtraukiant į jas NOS ir mokslinių tyrimų etiką. 

Pareiškime „Ankstyvojo mokymosi galimybės formuojant moksliškai raštingą visuomenę“ pateikiama pavyzdžių, kaip naudinga mokytis apie NOS ir mokslinių tyrimų etiką: 

  • Stiprinamas pasitikėjimas mokslu, mokslininkais ir mokslo institucijomis – mokant jaunuosius moksleivius, kad netikrumas ir skirtingos interpretacijos, taip pat mokslo žinių raida, pagrįsta naujais duomenimis ir įžvalgomis, yra būtini mokslui, būtų galima užkirsti kelią pasitikėjimo mokslu, mokslininkais ir mokslo institucijomis mažėjimui, kuris dažnai kyla dėl prasto mokslinio proceso supratimo.
  • Apsaugoma nuo klaidinančios ir melagingos informacijos apie mokslą – geresnis NOS supratimas, pavyzdžiui, kas laikomas ekspertu, kodėl mokslininkai gali nesutarti ir kokie yra jų motyvai, padėtų ateinančiai kartai atpažinti patikimą informaciją ir patikimus šaltinius, todėl jie taptų mažiau jautrūs mokslo klaidoms ir dezinformacijai.
  • Ugdomi etiški, sąmoningi ir užjaučiantys piliečiai – ankstyvas mokymasis apmąstyti vertybes ir etiką prisideda prie moralinio charakterio ugdymo ir padeda vaikams suprasti, kaip elgtis visą likusį gyvenimą. Panašiai, jei į gamtamokslinio ugdymo programas būtų labiau įtraukta mokslinių tyrimų etika, tai padėtų jaunimui įgyti žinių, įgūdžių ir vertybių, reikalingų kompetentingai analizuoti ir kritiškai vertinti moralinius ir etinius mokslinių atradimų, naujų technologijų ir eksperimentų aspektus, kurie bus labai svarbūs visuomenės gerovei nuo technologijų vis labiau priklausomame pasaulyje.

Toliau pareiškime nurodomi rekomenduojami veiksmai, kuriais siekiama iš pagrindų formuoti moksliškai raštingą visuomenę:

  • įtraukti NOS ir mokslinių tyrimų etikos mokymosi tikslus į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, tikslingai integruojant pedagogiką į esamas gamtamokslinio ugdymo programas;
  • didinti mokyklų įtraukimą į dalyvaujamųjų mokslinių tyrimų ir piliečių mokslo projektus, siekiant ne tik pagerinti pagrindinį mokslo supratimą, bet ir paskatinti jaunimą siekti karjeros STEM srityje;
  • remti NOS ir mokslinių tyrimų etikos pedagogikos kursų rengimą ir įgyvendinimą pirminio mokytojų rengimo (initial teacher education, ITE) ir tęstinio profesinio mokymosi (continuous professional learning, CPL) programose, skirtose mokytojams.

Šį ALLEA pareiškimą parengė ALLEA Gamtamokslinio ugdymo darbo grupė, kurios pagrindiniai autoriai yra Dr. Cliona Murphy (darbo grupės pirmininkė), Mathijs Vleugel ir Maria Ronald (ALLEA sekretoriatas). Papildomos įžvalgos buvo gautos iš ALLEA Nuolatinės mokslo ir etikos darbo grupės ir išorės ekspertės Dr. Eve Poole.

Visą pareiškimą skaitykite čia

Vertė Agnė Rodriguez