• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Fotosintezės paslaptys atskleistos Vilniaus Tuskulėnų gimnazistams

2024 03 20

Kovo 14 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“, tęsdamas renginių ciklą „Mokslo žinių dienos“, pakvietė Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos vyresniųjų klasių gimnazistus, norinčius studijuoti tiksliuosius mokslus, pasiklausyti įžymaus fiziko, habilituoto fizikos mokslų daktaro, profesoriaus, LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininko akademiko Leono Valkūno paskaitos „Fizikiniai vyksmai fotosintezėje“.

Labai džiugu, kad įžymūs mokslininkai – akademikai – sutinka vykti į mokyklas skaityti paskaitų, skleisti mokslo žinių, supažindinti moksleivius su naujausiais mokslo pasiekimais, paskatinti rinktis tiksliųjų mokslų studijas. 

 

Akad. L. Valkūnas per paskaitą supažindino gimnazistus su fizikiniais reiškiniais, atsakingais už fotosintezės vyksmus augaluose, bakterijose ir dumbliuose. Šios reakcijos esmė, kad jos metu yra išskiriamas deguonis ir akumuliuojamas anglies dvideginis. Dėl tokios reakcijos globalios įtakos per milijardus metų ir susidaro mūsų planetos atmosferos sudėties pusiausvyra, kai deguonies kiekis Žemės atmosferoje sudaro 20 procentų.

Akademikas išsamiai papasakojo apie dabartinės atmosferos susidarymo principus, pristatė fizikinių reiškinių tyrimų priežastis ir šių tyrimų galimybes, kai per pastaruosius dešimt metų daugelio fotosintezę vykdančių sistemų struktūros buvo nustatytos labai aukšta skiriamąja geba, leidžiančia suprasti molekulinę membraninių baltyminių kompleksų sudėtį. Būtent, žinant sistemų sandarą atsiveria plačios fizikinių tyrimų galimybės taikyti eksperimentinius metodus bei kurti atitinkamus modelius, aprašančius stebimus eksperimentinius rezultatus.

Akad. L. Valkūnas šioje paskaitoje parodė naujausius eksperimentinius rezultatus ir kaip juos suprasti, siejant juos su fotosintezę vykdomos reakcijos detalėmis.

Taip pat buvo pristatytas ir stebimas savireguliacijos mechanizmas, priklausomai nuo šviesos apšvietimo sąlygų, bei pateiktos pagrindinių molekulių, chlorofilo ir karotenoidų, vaidinančių pagrindinį vaidmenį visuose šiuose vyksmuose, charakteristikos. Trumpai paminėta karotenoidų svarba kituose biologiniuose reiškiniuose bei paminėti technologiniai tokių tyrimų tikslai, konstruojant dirbtinės fotosintezės elementus.

Moksleiviai įdėmiai klausėsi  paskaitos ir uždavė lektoriui klausimų.    

Parengė akad. Leonas Valkūnas ir LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė
A. Daučiūnienės nuotraukos