2021 m. mokslo populiarinimo priemonių apdovanojimų konkurso laureatai

Įgyvendinant projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“  2021 m. įvykdytas Mokslo populiarinimo projektų skatinimo konkursas, atrinkti ir apdovanoti jo laimėtojai.

Pagal kategoriją „Tikslinėms grupėms skirti renginiai“:

Pirma vieta: Edukacinė sesija „Europos kvantinė savaitė“ (projekto rengėja – Mažena Mackoit-Sinkevičienė).
Pagrindinis 2020 m. lapkričio 2–6 d. vykusio virtualaus renginio tikslas – supažindinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius, mokytojus ir visuomenę su naujausiais kvantinių technologijų tyrimais, jų teikiama technologine pažanga ir ateities darbais.
Projekte dalyvavo apie 70 mokyklų iš skirtingų Lietuvos vietovių. Europoje šį renginį populiarina iniciatyva „Quantum Flagship“ kartu su Europos Komisija ir Berlyno mokslo savaite.

Antra vieta: Seminarai „Mokslininkai tavo kambaryje“ (projekto rengėja – Ramunė Grikšienė).
Sukurtas „Facebook“ puslapis „Mokslininkai tavo kambaryje“ informuoti apie planuojamus renginius ir skelbti kitas žinias mokslui populiarinti.
Organizuota 14 virtualių 1,5–2 val. trukmės paskaitų ir diskusijų tokiomis temomis: „Ar galime mokytis miegodami?“, „Kaip ir ką jaučia augalai?“, „Nežemiški pasauliai ir jų paieškos“ ir kitomis. Renginiuose pranešimus skaitė 11 Lietuvoje ir užsienyje dirbančių mokslininkų.

Trečia vieta: Eksperimentinės virtualios realybės dirbtuvės-mokymai (projekto rengėja – VšĮ Motyvaciniai projektai).
Parengtos ir išbandytos eksperimentinės virtualios realybės (VR) dirbtuvės-mokymai formaliojo, neformaliojo ir savaiminio švietimo darbuotojų informacinių ir komunikacijos technologijų kompetencijoms gerinti.
VR dirbtuvių koncepcija išbandyta 2020 m. spalio mėn. pristatant akinius „Oculus Quest“ ir programinę įrangą verslo ir švietimo sektoriaus atstovams. Pirmosios eksperimentinės VR dirbtuvės suorganizuotos 2021 m. rugsėjo mėn. VšĮ „SOPA“ darbuotojams.

Ketvirta vieta: Europos žaliosios savaitės tarptautinė konferencija „Nulinės taršos siekis – iššūkiai ir perspektyvos žemės ūkiui ir miškininkystei“ (Towards zero pollution – challenges and prospects for agriculture and forestry) ir stendas interaktyvioje parodoje (projekto rengėjas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).
Virtualios tarptautinės konferencijos tikslas – informuoti apie Europos žaliojo kurso strategiją, jos tikslus ir uždavinius siekiant, kad kuo daugiau dėmesio būtų skirta tvariai šalies ekonomikai ir darniai ūkio plėtrai. Joje dalyvavo daugiau kaip 160 atstovų iš įvairių Lietuvos ir užsienio institucijų.
Taip pat parengtas ir virtualioje parodoje pristatytas stendas apie Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro veiklą įgyvendinant Europos žaliojo kurso strategiją.

Penkta vieta: Namų tekstilės kolekcijos „Sentimentai“ paroda, edukacinė programa „Išmanioji tautinė lėlė“ ir kūrybinės dirbtuvės (projekto rengėja – VšĮ „ARS MAJOR“).
Surengta namų tekstilės kolekcijos „Sentimentai“ paroda, papildyta lininių staltiesių kolekcija „Puota“ pagal Mažosios Lietuvos tautinio paveldo audinių motyvus.
Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės ir piešinių konkursas vaikams ir jaunimui. Sukurtas Lietuvos pajūrio krašto lėlių edukacinis rinkinys „Išmanioji tautinė lėlė“.
Išleista filosofinė knygelė vaikams „Vasaros diena Kuršių nerijoje“, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas į UNESCO Pasaulio paveldosąrašą įtrauktiems kultūros ir gamtos objektams.

Pagal kategoriją „Audiovizualinių priemonių projektai“:

Pirma vieta: Trumpametražiai dokumentiniai filmai „Magijos mokslas. Skraidančios raganos“ ir „Magijos mokslas. Odisėjas ir kiaulės“ (projekto rengėjas – Tadas Jačiauskas kartu su partneriu VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“).
Siekiant dekonstruoti mitus apie augalus ir grybus, pristatyti farmakognozijos mokslus kuo platesnei visuomenei sukurti du mokslo populiarinimo dokumentai filmai. Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų, Lietuvos tautosakos ir literatūros instituto, Vilniaus universiteto herbariumo mokslininkai pateikia hipotezes, kaip galėjo atsirasti įvairūs pasakojimai, legendos ir kokia jų prasmė visuomenėje, pasakoja apie augalų ir grybų sandarą, atliktus tyrimus.
Numatyta, kad šie filmai penkerius metus bus transliuojami per „LRT televiziją“, „LRT Plius“ ir „LRT Lituanica“, taip pat juos galima žiūrėti LRT mediatekoje. 2021 m. rugsėjo mėn. šie filmai parodyti 10 kartų.

Antra vieta: Dokumentinis filmas „Dr. E. Šimkūnaitė. Žolinčių takais“ (projekto rengėja – VšĮ Aktualioji istorija).
Sukurtas dokumentinis filmas dr. Eugenijos Šimkūnaitės šimtmečiui paminėti. Juo siekta aktualizuoti mokslu pagrįstą vaistažolių rinkimo ir naudojimo tradiciją, atkurti populiarios ir charizmatiškos asmenybės portretą, priminti jos poveikį formuojant visuomenės sveiką gyvenseną, puoselėjant principines moralines vertybes. Filmas transliuotas per „Lietuvos ryto“ ir „Balticum“ televizijas, paskelbtas „YouTube“ kanale.

Trečia vieta: Internetinė mokslo populiarinimo televizija „Mokslo sriubos TV“ (projekto rengėja – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga).
Siekiant skatinti domėjimąsi mokslu ir populiarinti mokslininko profesiją, sukurta ir transliuota 15 reportažų tokiomis temomis: „Kas vyksta, kai miegame?“, „Saulės išsiveržimų magnetizmas ir atstumų matavimas kvazarais“, „Kokiose srityse naudojami dronai?“ ir kitomis. Jie skelbti „YouTube“ kanale (bendras peržiūrų skaičius – 54 tūkst.), viešinti kituose socialiniuose tinkluose. Mokslo populiarinimo reportažai rengiami jau devynerius metus, šią veiklą ketinama tęsti ir ateityje.

Ketvirta vieta: Internetinė vandenynų mokslo komunikacijos platforma „Po bangom“ (projekto rengėjos – Laura Stukonytė, Rimantė Balsiūnaitė, Gabrielė Tiškevičiūtė).
Siekiant skleisti mokslinę informaciją apie pasaulinį vandenyną lietuvių kalba, skatinti domėjimąsi vandenynų mokslu ir apsauga, sukurta interneto svetainė www.pobangom.lt. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje atvira edukacinė vandenynų mokslo komunikacijos ir populiarinimo interneto platforma, kurioje viešinami naujausi atradimai vandenynų mokslo srityje. Informacija taip pat skelbiama projekto paskyrose socialiniuose tinkluose.
Projektas tapo vienintele Lietuvoje Europos Komisijos jaunimo forumo „Youth4Ocean“ ir „Young Ocean Advocates“ dalimi.

Penkta vieta: Platforma Biologija.online (projekto rengėjas – Paulius Vytautas Sungaila).
Projekto tikslas – padėti pedagogams ir kitiems švietimo bendruomenės nariams rasti naudingos edukacinės medžiagos, susijusios su biologijos mokslais. Platforma suteikia galimybę biologijos mokytojams pamokose pasitelkti ne tik įprastą mokymo(si) medžiagą, pavyzdžiui, vadovėlių paveikslus, bet ir biologinius reiškinius ir sistemas pristatyti naudojant papildytos ir virtualios realybės technologijas, geriausių pasaulio mokytojų ir grafikos dizainerių sukurtas šiuolaikiškas animacijas ir 3D modelius.
Platforma bent kartą jau pasinaudojo daugiau kaip 10 tūkst. mokytojų, mokinių ir kitų gyvybės mokslais besidominčiųjų.

Pagal kategoriją „Projektai, kurių įgyvendinimui panaudojamos kitos priemonės“:

Pirma vieta: Komandinės varžybos „Pabėgimas iš sunaikintos mokslo laboratorijos“ (projekto rengėja Rigonda Skorulskienė).
Komandinių varžybų metu atliekant eksperimentus ir taikant STEAM dalykų žinias ir kompetencijas siekta skatinti jaunimą įgyti mokslo žinių patraukliais būdais ir pritaikyti jas kūrybiškai sprendžiant netikėtas užduotis. Komandinėse varžybose plėtoti asmens kūrybiškumo, komandinės veiklos ir improvizacijos gebėjimai.
Varžybų dalyviai galėjo įvertinti, kokie moksliniai atradimai kenkia Žemei ir žmonijai, kada ekonominę naudą tenka paaukoti siekiant išvengti ekonominės krizės, ir pan.
Varžybose dalyvavo 120 penkiolikos–aštuoniolikos metų amžiaus dalyvių ir tiek pat palaikymo komandų narių.

 Antra vieta: Tautiškos giesmės DNR (projekto rengėja – MB „Genomika“).
Siekiant supažindinti visuomenę su DNR molekulės savybėmis, sekoskaitos technologijomis ir jų taikymo galimybėmis, nuspręsta į DNR molekulę įrašyti Lietuvos valstybės himną (Tautišką giesmę). DNR molekulėje išsaugotas himnas sudarytas iš 39 422 oligonukleotidų.
Lietuva tapo pirmąja pasaulyje valstybe, turinčia savo valstybingumo simbolį DNR molekulėje. Himnas DNR molekulėje įdėtas į kapsulę, kuri Valstybės dienos proga padovanota Lietuvai ir šiuo metu eksponuojama Valstybės pažinimo centre.
Informacijai apie šį projektą ir DNR molekulės galimybes skleisti sukurta platforma https://www.himnodnr.lt.

Trečia vieta: Meno ir mokslo bendradarbiavimo erdvė (projekto rengėja – VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ kartu su partnere asociacija Meno ir mokslo laboratorija).
Siekta skatinti menininkų ir mokslininkų bendradarbiavimą inovatyviai pristatant mokslo temas naujomis meninėmis formomis. Konkurso būdu atrinkti menininkai ar kūrybinės grupės, kurios konsultuojant mokslininkams analizavo pasirinktą mokslo temą, pagal ją sukūrė meno kūrinį. Surengtos 5 parodos, kuriose savo darbus pristatė 9 menininkai. Pasitelkus meną atskleistos biochemijos, magnetizmo, kardiologijos ir kitos mokslo temos.

Ketvirta vieta: Spektaklis „Brilijant advenčers“ (projekto rengėja – Asociacija Meno ir mokslo laboratorija).
Sukurtas spektaklis „Brilijant advenčers“ (rež. Gediminas Rimeika), premjera vyko 2021 m. gegužės mėn. Menų spaustuvėje. Spektaklio pavadinimas „Brilijant advenčers“ (Nuostabūs nuotykiai) yra tarsi aliuzija į pagrindinio jo veikėjo – mokslo genijaus Luko – minčių sukuriamus pasaulius. Spektaklio ašimi tampa mokslininko galimybių keisti pasaulį ir atsakomybės už savo išradimus temos. Taip pat labai svarbi jaunojo mokslininko, gabaus vaiko linija informuojant apie mokslininko profesijos svarbą, netiesiogiai skatinant ją rinktis.

Penkta vieta: Virtualios realybės socialinė platforma „Zen Republic HQ“ (projekto rengėja – MB Zen Republic).
Socialinės platformos „Zen Republic HQ“ kūrėjai, pasitelkę technologiją „Metaverse“, siūlo išbandyti virtualios realybės žaidimus ir renginius (konferencijas, koncertus, komedijų vakarus ir kt.) visuomenei socializuoti ir šviesti. Tokių renginių ir žaidimų dalyviai iš skirtingų kultūrinių, socialinių ar ekonominių aplinkų bendradarbiauja ir kartu ieško sprendimų įvairiose situacijose. Jie perkeliami į virtualią realybę, kurioje, anot platformos kūrėjų, viskas tampa įmanoma.