Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Skelbiamas 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

2022 06 09

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Konkursui teikiami Lietuvai reikšmingi fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinėsplėtros darbai su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra.

Darbai 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2022 m. spalio 1 d.

Lietuvos mokslo premijų nuostatai skelbiami: http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti teikiaLietuvos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo Lietuvos verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę.

Premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai dienos.

Dokumentai teikiami elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu:
http://www.lma.lt/Paraiskos/2022-metu-lietuvos-mokslo-premiju-konkursas

Privalomi suskaitmeninti dokumentai:
   • darbas;
   • darbą teikiančių institucijų pristatymas;
   • darbo anotacija iki 10 000 spaudos ženklų;
   • darbo anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1 000 spaudos ženklų;
   • darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas. Prie pateiktų mokslo darbų nurodoma prieskyra Lietuvos mokslo ir studijų institucijai;
   • darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (dokumentai privalo būti pasirašyti paties autoriaus);
   • darbo autoriaus (-ių) anketa (-os).

Neturintieji monografijų ir knygų elektroniniu formatu, teikia jas po 3 egz., sudėdami į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant jų turi būti užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas. Spausdintas monografijas ir knygas siųsti arba atnešti adresu: Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius.

Taip pat turi būti pateiktas ir darbą teikiančių institucijų pristatymo pasirašytas originalas (jei ADOC formatu – adresu e.baroniene@lma.lt).

Informacija teikiama: tel. 8 604 44826, el. p. l.milosiene@lma.lt, tel. 8 692 45332, el. p. e.baroniene@lma.lt

Lietuvos mokslo premijų komisija