• LIT
  • Lietuvos mokslo premijos
Atgal

Lietuvos mokslo premijos

BENDRA INFORMACIJA

Siekiant sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, Lietuvos mokslo premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Premijoms gali būti siūlomi ir užsienyje atlikti ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui.

Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: 
- humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos,
- fizinių mokslų srityje – 2 premijos,
- biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 2 premijos,
- technologijos mokslų srityje – 1 premija.
 
Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.
 
Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.

AKTUALŪS DOKUMENTAI (KOMISIJA IR NUOSTATAI)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 9 „Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos mokslo premijų aktuali redakcija nuo 2012 m. lapkričio 24 d.
 
ANKSTESNIEJI DOKUMENTAI
 


Pakeitimai: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 989, 1993 12 28, Žin., 1993, Nr. 74-1396 (1993 12 31)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. SPALIO 7 D. NUTARIMO NR. 738 IR 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 DALINIO PAKEITIMO

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 812, 1996 07 08, Žin., 1996, Nr. 66-1586 (1996 07 12)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO PREMIJŲ" DALINIO PAKEITIMO

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 704, 1997 07 03, Žin., 1997, Nr. 65-1581 (1997 07 09)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" DALINIO PAKEITIMO

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1158, 1997 10 23, Žin., 1997, Nr. 97-2454 (1997 10 29)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 IR 1996 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 812 DALINIO PAKEITIMO

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1331, 1998 11 16, Žin., 1998, Nr. 102-2814 (1998 11 20)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 IR 1996 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 812 DALINIO PAKEITIMO

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1321, 1999 11 30, Žin., 1999, Nr. 103-2970 (1999 12 03)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" DALINIO PAKEITIMO

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 205, 2003-02-07, Žin., 2003, Nr. 15-622 (2003-02-12)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMITETO SUDĖTIES PATVIRTINIMO

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1286, 2004-10-13, Žin., 2004, Nr. 152-5553 (2004-10-16)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 839, 2006-08-31, Žin., 2006, Nr. 94-3695 (2006-09-05)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 62, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 13-443 (2008-01-31)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. RUGPJŪČIO 31 D. NUTARIMO NR. 839 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1227, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5152 (2009-10-08)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1747, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7133 (2009-12-31)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas Nr. 1390, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6984 (2012-11-24)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 "DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ" PAKEITIMO