• LIT
  • Lietuvos mokslo premijos
Atgal

Lietuvos mokslo premijos

BENDRA INFORMACIJA

Siekiant sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, Lietuvos mokslo premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Premijoms gali būti siūlomi ir užsienyje atlikti ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui.

Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: 
- humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos,
- fizinių mokslų srityje – 2 premijos,
- biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 2 premijos,
- technologijos mokslų srityje – 1 premija.
 
Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.
 
Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.

AKTUALŪS DOKUMENTAI (NUOSTATAI, KOMISIJA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos mokslo premijų aktuali redakcija nuo 2012 m. lapkričio 24 d.