Lietuvos mokslo premijos

2023 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių mokslų sritis
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Mindaugui Pakniui. Darbų ciklas„Pažaislio vienuolyno ir kamaldulių vienuolijos tyrimai (XVII–XIX a.) (2009–2022)“. Pateikė Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Socialinių mokslų sritis
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Evaldui Kazlauskui. Darbų ciklas „Psichologinio streso moksliniai tyrimai: stresinių sutrikimų diagnostika, paplitimas, įveika ir psichologinių intervencijų veiksmingumas (2013–2022)“.Pateikė Vilniaus universitetas.

GAMTOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Gamtos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Jūrui Baniui, Mantui Šimėnui, Jan Macutkevič, Šarūnui Svirskui, Sergejui Balčiūnui, Vidmantui Kalendrai, Robertui Grigalaičiui. Darbų ciklas „Funkcinių medžiagų mikrobangų spektroskopija (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Arūnui Jagminui. Darbų ciklas „Paklausių nanodarinių formavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai (2008–2022)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Medicinos ir sveikatos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Laurai Malinauskienei, Rūtai Dubakienei. Darbų ciklas „Alergija maistui ir cheminėms medžiagoms: nuo naujagimių kohortų iki epidemiologinių, eksperimentinių ir molekulinių tyrimų (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Kęstučiui Ručinskui, Viliui Janušauskui, Robertui Stasiui Samalavičiui, Pranui Šerpyčiui. Darbų ciklas „Gyvybės palaikymo mechaninės kraujotakos priemonėmis sistemų įdiegimas į klinikinę praktiką ir metodikos tobulinimas (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Technologijos mokslų sritis
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Antanui Žilinskui.
Darbų ciklas „Inovatyvūs algoritmai sudėtingiems globalios optimizacijos uždaviniams (2008–2022)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 
Lietuvos mokslo premijų komisija