Lietuvos mokslo premijos

2013 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE  

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Viktorijai Daujotytei-Pakerienei už darbų ciklą „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo taryba.  
2. Arūnui Sverdiolui už darbų ciklą „Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)“. Pateikė Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo taryba, Vilniaus universiteto senatas. 


FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Pavelui Bogdanovičiui, Gediminui Gaigalui, Alicijai Kupliauskienei už darbų ciklą „Atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai (1998–2012)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  
2. Eugenijui Butkui, Sigitui Tumkevičiui u ž darbų ciklą „Naujų karbociklinių ir heterociklinių organinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, struktūros, savybių tyrimai ir taikymas (1998–2012)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


BIOMEDICINOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:

1. Aurelijai Žvirblienei už darbų ciklą „Naujų antikūnų kūrimas, tyrimai ir taikymas imunodiagnostikai (1998–2012)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas: 

1. Algimantui Petrui Matusevičiui, Antanui Stankevičiui (po mirties), Arūnui Rupšiui, Vytautui Špakauskui už darbų ciklas „Veterinarinių preparatų kūrimas, jų ikiklinikinis-klinikinis ištyrimas ir gamybos įteisinimas“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, UAB „Ruvera“.  


TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:

1. Gintariui Kaklauskui už darbų ciklą „Inovatyvūs armuoto betono kompozito fizikinio modeliavimo būdai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1998–2012)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas. 

Lietuvos mokslo premijų komisija