Lietuvos mokslo premijos

2012 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:  

1. Zigmuntui Kiaupai už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto senatas.  
2. Ritai Žukauskienei už darbų ciklą „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–2011)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas. 


FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:  

1. Vytautui Balevičiui, Valdui Šablinskui už darbų ciklą „Krizinių reiškinių ir struktūrinių virsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  
2. Romui Baronui, Feliksui Ivanauskui už darbų ciklą „Matematinis netiesinių procesų ir sistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


BIOMEDICINOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:  

1. Daumantui Matuliui už darbų ciklą „Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas ir tyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  

Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas:  

1. Pranui Viškeliui, Živilei Lukšienei už darbų ciklą „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba, Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“, UAB „Salpronė“, UAB „Baltic Food Technologies“, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai, UAB „Rūta“.   

Lietuvos mokslo premijų komisija