Lietuvos mokslo premijos

Atgal

1995 m. Lietuvos mokslo premijų laureatai

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje:

1. Vytautui Bareikiui, Ramūnui Katiliui, Arvydui Matulioniui už darbų ciklą „Fliuktuacijos ribotų matmenų puslaidininkių dariniuose (1984–1993 m.)“.
2. Algimantui Bujauskui, Uršulei Čapienei, Juozui Jundului už darbų ciklą „Atsparių nematodams, ūkiškai vertingų bulvių veislių sukūrimo mokslinis pagrindimas ir rezultatai (1965–1994 m.)“.
3. Raimondui Čiegiui, Feliksui Ivanauskui, Mifodijui Sapagovui už darbų ciklą „Netiesinių diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir jų taikymai (1973–1992 m.)“.
4. Romui Karazijai už monografijas: „Laisvųjų atomų Rentgeno ir elektronų spektrų teorijos įvadas“ (V., 1987 m., rusų k.) ir „Atominių dydžių sumos ir vidutinės spektrų charakteristikos“ (V., 1991 m., rusų k.).
5. Leontijui Motiejūnui už darbų ciklą „Gamtinės židininės infekcinės ligos, bendros žmonėms ir gyvuliams, Lietuvoje (1965–1993 m.)“.


Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje:

1. Stanislovui Lazutkai, Edvardui Gudavičiui. „Pirmasis Lietuvos Statutas“ (I tomas – V., 1983 m., II t. – V., 1985 m., III t. – V., 1991 m.).
2. Donatui Saukai už monografijas „Tautosakos savitumas ir vertė“ (V., 1970 m.), „Lietuvių folkloras“ (V., 1986 m. rusų k.), „Žemaitės stebuklas“ (V., 1988 m.), „Jurgis Savickis. XX amžiaus literatūros šifras“ (V., 1994 m.) ir vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams „Lietuvių tautosaka“ (V., 1982 m.).
3 Zigmui Zinkevičiui. „Lietuvių kalbos istorija“: I tomas „Lietuvių kalbos kilmė“ (V., 1984 m.), II tomas „Iki pirmųjų raštų“ (V., 1987 m.), III tomas „Senųjų raštų kalba“ (V., 1988 m.), IV tomas „Lietuvių kalba XVII–XIX a.“ (V., 1990 m.), V tomas „Bendrinės kalbos iškilimas“ (V., 1992 m.), VI tomas „Lietuvių kalba naujaisiais laikais“ (V., 1994 m.). Pagalbinis tomas „Rodyklės ir bibliografija“ (V., 1995 m.).

Technikos mokslų srityje:

1. Pranciškui Balaišiui, Danieliui Eidukui, Anatolijui Neverauskui, Stasiui Rupkui už darbų ciklą „Elektroninių įtaisų kokybės analizė (1980–1994 m.)“. 
2. Jonui Liukaičiui, Vidmantui Povilui Pekarskui, Valentinui Rajeckui už darbų ciklą „Polimerinių medžiagų klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo metodų sukūrimas (1968–1994 m.)“.
3. Zigmantui Tamučiui už darbų ciklą „Geodezinių tinklų projektavimas ir išlyginimas“ (3 monografijos ir 2 vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams, 1963–1994 m.).

Lietuvos Respublikos mokslo premijų komitetas