Lietuvos mokslo premijos

2006 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Gintarui Beresnevičiui už darbų ciklą „Religijotyra ir senovės baltų mitologija (1990– 2004 m.)“ (po mirties). Pateikė Kultūros, filosofijos ir meno instituto taryba.
2. Simui Karaliūnui už mokslo darbą „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose (1994– 2005 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.
3. Irenai Reginai Merkienei už darbų ciklą „Lietuvių etninės kultūros tipologiniai arealai ir regioninio tapatumo išraiška (XVI a. antroji pusė – XX a.) (1971–2005 m.)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto taryba.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:

1. Meilutei Ramonienei, Loretai Vilkienei, Joanai Pribušauskaitei, Virginijai Stumbrienei už darbų ciklą „Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: situacijos tyrimas, metodika ir jos taikymas (1995–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, UAB „Baltų lankų“ leidyba“, UAB „Gimtasis žodis“.

FIZINIAI MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Artūrui Dubickui už darbų ciklą „Algebrinių skaičių pasiskirstymas (1986–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Konstantinui Pileckui už darbų ciklą „Klampaus skysčio tekėjimo begalinėse srityse matematiniai modeliai (1977–2005 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:

1. Edmundui Montrimui, Valentui Gaideliui, Vygintui Jankauskui, Vytautui Getaučiui, Donatui Jonui Sidaravičiui u ž darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, UAB „Tikslioji sintezė“.

BIOMEDICINOS MOKSLAI

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:

1. Rimantui Steponui Nivinskui, Lidijai Truncaitei, Aurelijai Zajančkauskaitei už darbų ciklą „T4 tipo bakteriofagų genų struktūros ir raiškos reguliavimo tyrimas (1975–2005 m.)“. Pateikė Biochemijos instituto taryba.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai:

1. Rasai Bagdonienei, Rasai Sirtautienei už darbų ciklą „Savalaikės diagnostikos ir modifikuotų gydymo metodų pritaikymo svarba šiuolaikinėje aklumo prevencijoje (1994– 2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.
2. Vytautui Kesminui, Rimantui Repečkai, Tomui Virbickui, Linui Ložiui už darbų ciklą „Žuvų populiacijų ir bendrijų tyrimų taikymas aplinkosaugoje ir žuvininkystėje (1995–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Gamtos apsaugos departamentas, Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Albertui Čaplinskui už darbų ciklą „Programų sistemų inžinerija: didelių programų sistemų kūrimo metodai, technologijos ir priemonės (1973–2005 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.
2. Benediktui Čėsnai, Leonui Vaidotui Ašmantui, Petrui Vaitiekūnui už darbų ciklą „Šilumos ir masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose (1975–2005 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:

1. Donatui Čygui, Alfredui Laurinavičiui už darbų ciklą „Automobilių kelių ir gatvių tiesybos technologijų eksperimentiniai tyrimai ir taikymas (1993–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Lietuvos mokslo premijų komisija