Lietuvos mokslo premijos

2008 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Bronislovui Genzeliui už darbų ciklą „Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai ir politologiniai aspektai) (1988–2007 m.)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto senatas. 
2. Aleksui Stanislovui Girdeniui už darbų ciklą „Fonologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos tyrimai (1996–2003 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba, Vilniaus universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas: 

1. Eugenijui Jovaišai už darbų ciklą „Istorija ir kompiuteriai (1997–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto senatas, UAB „Elektroninės leidybos namai“.  


FIZINIAI MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Remigijui Gaškai, Sauliui Juršėnui, Edmundui Kuokščiui, Gintautui Tamulaičiui už darbų ciklą „Trumpabangės optoelektronikos puslaidininkių ir jų kvantinių darinių optinė spektroskopija (2001– 2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas. 
2. Audriui Padarauskui, Vidai Vičkačkaitei už darbų ciklą „Chromatografiniai ir elektromigraciniai metodai: naujos derivatizacijos, koncentravimo ir atskyrimo sistemos (1993–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai: 

1. Meilutei Kabailienei už darbų ciklą „Naujų paleobotaninių tyrimo metodų sukūrimas ir jų taikymas, atkuriant gamtinės aplinkos raidą poledynmetyje Lietuvoje (1977–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 
2. Arūnui Krotkui, Klemensui Bertuliui, Ramūnui Adomavičiui, Vaidui Pačebutui, Andrejui Geižučiui u ž darbų ciklą „Puslaidininkinių medžiagų ir darinių, skirtų terahercų diapazono optoelektronikos prietaisams, tyrimai (1997–2007 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba, UAB „Ekspla“.  


BIOMEDICINOS MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Jonui Jurevičiui, Vyteniui Arvydui Skeberdžiui už darbų ciklą „Širdies miocitų ir Amono rago neuronų viduląstelinės signalizacijos ir erdvėskyros ypatumai (1994–2007 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas, KMU Kardiologijos instituto taryba. 
2. Česlovui Venclovui už darbų ciklą „Bioinformatikos metodų kūrimas ir jų taikymas baltymų struktūrai, funkcijai ir evoliucijai tirti (1994–2007 m.)“. Pateikė Biotechnologijos instituto taryba.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai: 

1. Gediminui Arvydui Biziulevičiui (po mirties) už darbų ciklą „Gydymo mikrobinės ląstelės sienelę ardančiais fermentais koncepcijos vystymas (1975–2007 m.)“. Pateikė VU Imunologijos instituto taryba, UAB „Biocentras“.
2. Irenai Brazauskienei, Zenonui Dabkevičiui, Romai Semaškienei už darbų ciklą „Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos žemdirbystės instituto taryba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Lietuvos augalų apsaugos asociacija.  


TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Rimantui Barauskui, Rimantui Belevičiui, Rimantui Kačianauskui už vadovėlį „Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir mokslo darbų ciklą „Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai (1988–2007 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas. 
2. Juozui Vidui Gražulevičiui už darbų ciklą „Naujos elektroaktyvios organinės medžiagos optoelektronikai (1998–2007 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai: 

1. Stanislavai Nerutei Kligienei, Antanui Leonui Lipeikai, Evaldui Robertui Ožeraičiui, Adolfui Laimučiui Telksniui už darbų ciklą „Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai (1995– 2007 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, UAB „Technogama“, Bendra Lietuvos– Rusijos–Olandijos įmonė TEV. 
2. Antanui Pedišiui, Jurijui Tonkonogij, Gediminui Zygmantui, Nerijui Pedišiui už darbų ciklą „Valstybės etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas (1995–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Valstybinė metrologijos tarnyba, VĮ „Energetikos agentūra“, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, AB „Lietuvos dujos“, AB „Kauno energija“, AB „Axis Industries“, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Kalvis“.  

Lietuvos mokslo premijų komisija