Lietuvos mokslo premijos

1999 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje: 

1. Vytautui Ambrazui, Aleksui Girdeniui, Nijolei Sližienei, Vincui Urbaičiui, Adelei Valeckienei, Elenai Valiulytei už darbų ciklą „Grammatika litovskogo jazyka“ (Vilnius, Mokslas, 1985); „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ (Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1994, 1996, 1997); „Lithuanian grammar“ (Vilnius, Baltos lankos, 1997). Pateikė: Lietuvių kalbos institutas.
2. Algirdui Gaižučiui už knygas „Kūrybinė menininko galia“ (Vilnius, Mintis. 1989); Kultūros vertybės ir erzacai“ (Vilnius. Academia, 1993); „Menų giminystė“ (Kaunas. Šviesa, 1998); „Meno sociologija“ (Vilnius, Enciklopedija, 1998). Pateikė: Kultūros ir meno institutas.  


Fizinių mokslų srityje: 

1. Antanui Čeniui, Kęstučiui Pyragui, Arūnui Tamaševičiui už darbų ciklą „Dinaminio chaoso teorinis ir eksperimentinis tyrimas“ (1983–1998). Pateikė: Puslaidininkių fizikos institutas. 
2. Aleksandrui Dementjevui, Valdui Sirutkaičiui, Valerijui Smilgevičiui, Roaldui Gadenui už darbų ciklą „Ultratrumpieji šviesos impulsai: generavimas, valdymas, taikymai“ (1988–1998). Pateikė: Vilniaus universitetas ir Fizikos institutas.  


Biomedicinos mokslų srityje:

1. Daliai Tamulevičiūtei už darbų ciklą „Plonosios žarnos rezorbcinės funkcijos tyrimai sergantiems virškinimo sistemos ligomis (1973–1997). Pateikė: Vilniaus universitetas. 
2. Gediminui Valkiūnui už monografiją „Paukščių hemosporidijos“ (Vilnius, Ekologijos institutas, 1997). Pateikė: Ekologijos institutas.  

Technologijos mokslų srityje:

1. Rymantui Kažiui, Arūnui Lukoševičiui už darbų ciklą „Ultragarsinės techninės ir medicininės diagnostikos metodai ir sistemos“ (1986–1995). Pateikė Kauno technologijos universitetas. 
2. Vincui Vainauskui už darbų ciklą „Geodezijos, fotogrametrijos ir kartografijos mokslų teorijos ir praktikos plėtra“ (1957–I998). Pateikė: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.   

Lietuvos mokslų premijų komitetas