Lietuvos mokslo premijos

2021 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
 
1. Tomui Baleženčiui už darbų ciklą „Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir ekonominių sprendimų priėmimui“. Pateikė Lietuvos socialinių mokslų centras.
2. Dariui Baronui už darbų ciklą „Krikščionybės Lietuvoje tyrimai: politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai (1009–1795)“, 2006–2020. Pateikė Lietuvos istorijos institutas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Fizinių mokslų srityje
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
 
1. Tomui Čeponiui, Eugenijui Gaubui, Juozui Vidmančiui Vaitkui už darbų ciklą „Didelių įtėkių poveikių medžiagai tyrimai radiacijos dozimetrijai ir spindulinių technologijų kūrimui (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Petrui Rimantui Venskutoniui už darbų ciklą „Funkcinės maisto medžiagos: inovatyvios jų gamybos technologijos, nauji produktai ir pritaikymas maisto saugai bei sveikumui (2006–2020)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
 
Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
 
1. Vaidučiui Kučinskui, Eglei Preikšaitienei, Laimai Ambrozaitytei, Loretai Cimbalistienei, Algirdui Utkui už darbų ciklą „Genomo persitvarkymai esant įgimtiems centrinės nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (2007–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Jurgitai Skiecevičienei, Laimui Virginijui Jonaičiui, Gediminui Kiudeliui, Juozui Kupčinskui už darbų ciklą „Navikinės ir uždegiminės virškinimo sistemos ligos: nauji molekuliniai biožymenys, klinikiniai-epidemiologiniai aspektai, šiuolaikiniai gydymo metodai (2010–2020)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
 
Technologijos mokslų srityje
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Gintautui Dzemydai, Olgai Kurasovai
už darbų ciklą „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.