Lietuvos mokslo premijos

Atgal

1993 m. Lietuvos mokslo premijų laureatai

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje: 

1. Algimantui Bertuliui-Čerkeliui už darbų ciklą „Erdvinis spalvų jutimas“. 
2. Liudvikui Kimčiui už darbų ciklą „Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai“. 
3. Arvydui Survilai u ž darbų ciklą „Elektrocheminiai procesai metalų kompleksų sistemose“.
4. Juozui Virbickui už darbų ciklą „Populiacijų kintamumas dėl temperatūros gradientų ir trendų poveikio“.


Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje: 

1. Rimutei Rimantienei už darbus: „Šventoji. Narvos kultūros gyvenvietės“. V. Mokslas, 1979. „Šventoji. Pamarių kultūros gyvenvietės“. V. Mokslas, 1980. „Akmens amžius Lietuvoje“. V. Mokslas, 1984. „Nida. Senųjų baltų gyvenvietė“. V. Mokslas, 1989. 
2. Aleksandrui Vanagui, Vitalijai Maciejauskienei, Marytei Razmukaitei už darbą „Lietuvių pavardžių žodynas“, t. 1 A-K, V. Mokslas, 1985, t. 2 L-Ž, V. Mokslas, 1989.  


Technikos mokslų srityje: 

1. Aleksandrui Čyrui, Juozui Atkočiūnui, Stanislovui Kalantai, Romanui Karkauskui, Antanui Krutiniui, Juozui Nagevičiui už Statybinės mechanikos kompiuterizuoto mokymo vadovėlių komplektą.    

Lietuvos Respublikos mokslo premijų komitetas