Lietuvos mokslo premijos

2018 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Fizinių mokslų srityje

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Arnoldui Deltuvai už darbų ciklą „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Vidmantui Gulbinui, Andriui Devižiui, Mariui Franckevičiui už darbų ciklą „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose (2003–2017)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Viliui Jonui Grabauskui, Jūratei Klumbienei, Vaivai Lesauskaitei, Janinai Petkevičienei, Abdonui Tamošiūnui už darbų ciklą „Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų (2003–2017)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
2. Feliksui Jankevičiui, Sonatai Jarmalaitei už darbų ciklą „Naujos kartos vėžio žymenys (2003–2017)“. Pateikė Nacionalinis vėžio institutas.

Technologijos mokslų srityje

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Vytautui Ostaševičiui, Arvydui Palevičiui, Rimvydui Gaidžiui, Rolanui Daukševičiui, Giedriui Janušui, Vytautui Jūrėnuiuž darbų ciklą „Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymai (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.