Lietuvos mokslo premijos

2009 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Audronei Bliujienei, Algirdui Girininkui, Vladui Žulkui už darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“. Pateikė Klaipėdos universiteto senatas.  
2. Zenonui Norkui už darbų ciklą „Istoriniai-sociologiniai tyrimai (1996–2008 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


FIZINIAI MOKSLAI

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:  

1. Algirdui Matuliui, Egidijui Anisimovui už darbų ciklą „Kvantinių nanodarinių modeliavimas (1994–2008 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:

1. Vidmantui Remeikiui, Artūrui Plukiui už darbų ciklą „Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai (2002–2008 m.)“. Pateikė Fizikos instituto taryba, VĮ Ignalinos atominė elektrinė.  


BIOMEDICINOS MOKSLAI

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:

1. Irinai Bachmatovai, Valdui Stanislovui Laurinavičiui, Liucijai Marcinkevičienei, Rolandui Meškiui, Julijai Razumienei u ž darbų ciklą „Fermentų ir polifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1994–2008 m.)“. Pateikė Biochemijos instituto taryba.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:

1. Rimvydui Gabrilavičiui, Alfui Pliūrai, Juliui Danusevičiui, Virgilijui Baliuckui, Dariui Danusevičiui už darbų ciklą „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–2008 m.)“. Pateikė Lietuvos miškų instituto taryba, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba.  


TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:  

1. Algimantui Marceliui Barakauskui, Vytautui Giniočiui, Albinui Kasparaičiui, Sauliui Kaušiniui už darbų ciklą „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija. 

Lietuvos mokslo premijų komisija