Lietuvos mokslo premijos

Atgal

2010 m. Lietuvos mokslo premijų laureatai

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Marijui Arvydui Šliogeriui už darbų ciklą „Negatyvumo problema filosofijoje (1996–2009)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  
2. Vytautui Vanagui už darbų ciklą „Fundamentinė lietuvių literatūros tekstologija ir literatūros klasikos sklaida (1996–2009)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo taryba.  


FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Eugenijui Gaižauskui, Gediminui Trinkūnui už darbų ciklą „Lazeriu stimuliuoti ultraspartieji vyksmai: teoriniai modeliai ir prognozės (1995–2009)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo taryba.  
2. Arūnui Ramanavičiui, Almirai Ramanavičienei u ž darbų ciklą „Naujos technologijos biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui (1998–2009)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas: 

1. Limui Kupčinskui už darbų ciklą „Virškinimo sistemos ligos: mikrofloros ir genetinių veiksnių reikšmė ligų etiopatogenezėje, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai (1996–2009)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas

1. Vytautui Ruzgui, Žilvinui Liatukui, Gvidonui Liutkevičiui už darbų ciklą „Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas (1996– 2009)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija, Lietuvos žemės ūkio rūmai, Lietuvos sėklininkystės asociacija, UAB „Dotnuvos projektai“.  


TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:

1. Ramučiui Petrui Bansevičiui, Genadijui Kulviečiui, Piotrui Vasiljevui u ž darbų ciklą „Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai (1996–2009)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Vilniaus pedagoginio universiteto senatas.   

Lietuvos mokslo premijų komisija