Lietuvos mokslo premijos

2017 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Ryčiui Ambrazevičiui už darbų ciklą „Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
2. Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“. Pateikė Vilniaus dailės akademija.

Fizinių mokslų srityje

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Mifodijui Sapagovui, Raimondui Čiegiui, Artūrui Štikonui už darbų ciklą „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai (2002–2016)“. Pateikė Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2. Leonui Valkūnui už darbų ciklą „Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose (2005–2016)“. Pateikė Vilniaus universitetas ir Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

1. Sauliui Klimašauskui už darbų ciklą „Molekuliniai įrankiai epigenomikai ir rnomikai (2002–2016)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Virginijui Šikšniui, Giedriui Gasiūnui, Tomui Šinkūnui, Tautvydui Karveliui už darbų ciklą „CRISPR-Cas sistemų tyrimai: nuo bakterijų imuniteto iki genų redagavimo technologijos (2011–2016)“. Pateikė Vilniaus universitetas.