Lietuvos mokslo premijos

Atgal

1994 m. Lietuvos mokslo premijų laureatai

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje: 

1. Vytautui Basiui, Petrui Kalteniui, Melanijai Kiauleikienei, Algimantui Raugalei, Pranui Šimuliui už darbų ciklą „Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika (1973–1993 m.)“
2. Algirdui Zenonui Dagiui u ž darbų ciklą „Borealinio triaso paleontologija ir biostratigrafija“.
3. Romualdui Danieliui, Algiui Petrui Piskarskui, Algirdui Petrui Stabiniui už darų ciklą „Šviesos parametriniai reiškiniai kristaluose (1984–1993 m.)“.
4. Arvydui Janulaičiui, Viktorui Butkui u ž darbų ciklą „Bakterijų restrikcijos – modifikacijos sistemų tyrimai“.
5. Antanui Laurinčikui už darbų ciklą „Rymano dzeta-funkcijos bei kitų Dirichlė eilučių reikšmių pasiskirstymo tyrimai (1979–1993 m.)“.  


Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje: 

1. Elenai Grinaveckienei, Aldonai Jonaitytei, Janinai Lipskienei, Kaziui Morkūnui, Birutei Vanagienei, Aloyzui Vidugiriui už darbą „Lietuvių kalbos atlasas“ (T. l – Leksika, T. 2 – Fonetika, T. 3 – Morfologija. V., 1977–1991 m.). 
2. Ambraziejui Jonynui, Pranei Jokimaitienei (po mirties), Bronei Kazlauskienei, Zofijai Puteikienei (po mirties), Konstantui Algirdui Aleksynui už darbą „Lietuvių liaudies dainynas“. I– V tomai (1980–1989 m.). 
3. Domui Kaunui už darbus „Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos istorija (1986–1993 m.)“.  


Technikos mokslų srityje: 

1. Pranui Baltrėnui už darbą „Koniologinių tyrimų teoriniai pagrindai, metodai ir priemonės, jų procesų modeliavimas, optimizavimas ir praktinis pritaikymas“. 
2. Mykolui Dauniui, Henrikui Medekšai u ž darbų ciklą „Mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo skaičiavimo metodų sukūrimas (1960–1993 m.)“.   

Lietuvos Respublikos mokslo premijų komitetas